Výsledky dotačního řízení pro rok 2019 v oblasti poskytování sociálních služeb s nadregionální a celostátní působností

V přiloženém souboru (pdf) naleznete souhrnné výsledky dotačního řízení pro rok 2019.

Splátky přiznaných dotací budou v roce 2019 vypláceny následovně:

1. kolo dotačního řízení 2019
1. splátka - 60% přiznané dotace - do 31. 3. 2019
2. splátka - 40% přiznané dotace - do 30. 6. 2019