Výsledky dotačního řízení pro rok 2018 v oblasti poskytování sociálních služeb s nadregionální a celostátní působností

V přiloženém souboru (pdf) naleznete souhrnné výsledky dotačního řízení pro rok 2018.

Kontaktní adresa:
MPSV, odbor sociálních služeb, sociální práce a sociální bydlení (22),
Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2

Splátky přiznaných dotací budou v roce 2018 vypláceny následovně:

1. kolo dotačního řízení 2018
1. splátka - 60% přiznané dotace - do 31. 3. 2018
2. splátka - 40% přiznané dotace - do 30. 6. 2018