Výsledky dotačního řízení pro rok 2017 v oblasti poskytování sociálních služeb s nadregionální a celostátní působností

V přiložené tabulce naleznete souhrnné výsledky dotačního řízení pro rok 2017.

Kontaktní adresa:
MPSV, odbor sociálních služeb, sociální práce a sociální bydlení (22),
Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2

Splátky přiznaných dotací budou v roce 2017 vypláceny následovně:

1. kolo dotačního řízení 2017
1. splátka - 60% přiznané dotace - do 31. 3. 2017
2. splátka - 40% přiznané dotace - do 30. 6. 2017