Výsledky dotačního řízení pro rok 2016 v oblasti poskytování sociálních služeb s nadregionální a celostátní působností

V přiložené tabulce naleznete souhrnné výsledky dotačního řízení pro rok 2016.

Proti uveřejněným výsledkům není možné podat námitky. V případě, že v průběhu roku dojde k navýšení prostředků na dotace poskytovatelům sociálních služeb ve státním rozpočtu, bude Ministerstvo práce a sociálních věcí navyšovat dotace pouze těm službám, které budou bezprostředně ohroženy a nuceny omezit či zcela ukončit poskytování služeb.

Jako podklad pro jednání o případné navýšení dotace je třeba zaslat konkrétní informace na jakou službu, z jakého důvodu a v jaké výši je navýšení dotace poskytovateli nezbytné, a to včetně IČ poskytovatele, názvu služby a identifikátoru služby. Uveďte také prosím kontaktní osobu, která se věcí zabývá.

Upozornění: jediným uznatelným důvodem pro navýšení dotace může být přímé ohrožení poskytování sociální služby nebo její ukončení.

Kontaktní adresa:
MPSV, odbor sociálních služeb, sociální práce a sociální bydlení (22),
Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2

Splátky přiznaných dotací budou v roce 2016 vypláceny následovně:

1. kolo dotačního řízení 2016
1. splátka - 60% přiznané dotace - do 31. 3. 2016
2. splátka - 40% přiznané dotace - do 30. 6. 2016