Výsledky dotačního řízení pro rok 2015

V přiložených tabulkách naleznete souhrnné výsledky dotačního řízení pro rok 2015.

Proti uveřejněným výsledkům není možné podat námitky. V případě, že v průběhu roku dojde k navýšení prostředků na dotace poskytovatelům sociálních služeb ve státním rozpočtu, bude Ministerstvo práce a sociálních věcí navyšovat dotace pouze těm službám, které budou bezprostředně ohroženy a nuceny omezit či zcela ukončit poskytování služeb.

Jako podklad pro jednání o případné navýšení dotace je třeba zaslat konkrétní informace na jakou službu, z jakého důvodu a v jaké výši je navýšení dotace poskytovateli nezbytné, a to včetně IČ poskytovatele, názvu služby a identifikátoru služby.

Upozornění: jediným uznatelným důvodem pro navýšení dotace může být přímé ohrožení poskytování sociální služby nebo její ukončení.

Kontaktní adresa:
MPSV, odbor sociálních služeb, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2

Splátky přiznaných dotací budou v roce 2015 vypláceny následovně:

  • 1. kolo dotačního řízení 2015
    • 1. splátka - 60% přiznané dotace - do 31. 3. 2015
    • 2. splátka - 40% přiznané dotace - do 30. 6. 2015