Výsledky dotačního řízení pro rok 2013

V přiložených tabulkách naleznete souhrnné výsledky dotačního řízení pro rok 2013 za program podpory A (služby s místní/regionální působností) a program podpory B (služby s nadregionální/celostátní působností).

Proti uveřejněným výsledkům není možné podat námitky. V případě, že v průběhu roku dojde k navýšení prostředků na dotace poskytovatelům sociálních služeb ve státním rozpočtu, bude Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s jednotlivými krajskými úřady navyšovat dotace těm službám, které budou bezprostředně ohroženy a nuceny omezit či zcela ukončit poskytování služeb.

Jako podklad pro jednání o případné navýšení dotace je třeba zaslat konkrétní informace na jakou službu, z jakého důvodu a v jaké výši je navýšení dotace poskytovateli nezbytné.

Upozornění: jediným uznatelným důvodem pro navýšení dotace může být přímé ohrožení poskytování sociální služby nebo její ukončení.

Kontaktní adresa:
MPSV, odbor sociálních služeb a sociální práce, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2

Splátky přiznaných dotací budou v roce 2013 vypláceny následovně:
- 1. kolo dotačního řízení 2013 (tj. odeslání žádostí do 6. 11. 2012)

  • 1. splátka - 40% přiznané dotace - do 31. 3. 2013
  • 2. splátka - 30% přiznané dotace - do 31. 5. 2013
  • 3. splátka - 30% přiznané dotace - do 30. 9. 2013