Výsledky dotačního řízení pro rok 2011

V přiložených tabulkách naleznete souhrnné výsledky dotačního řízení pro rok 2011 za program podpory A (služby s místní/regionální působností) a program podpory B (služby s nadregionální/celostátní působností).

Splátky přiznaných dotací budou v roce 2011 vypláceny následovně:

  • 1. kolo dotačního řízení 2010 (tj. odeslání žádostí do 11.10.2010)
    • 1. splátka - 40% přiznané dotace - do 31. 3. 2011
    • 2. splátka - 30% přiznané dotace - do 31. 5. 2011
    • 3. splátka - 30% přiznané dotace - do 30. 9. 2011