Výsledky dotačního řízení pro rok 2010

V přiložené tabulce naleznete souhrnné výsledky dotačního řízení pro rok 2010.

Oficiálně budou výsledky dotačního řízení organizacím sděleny formou informativního dopisu ředitele odboru sociálních služeb a sociálního začleňování MPSV a v případě kladného výsledku pak následně rozhodnutím o přiznání dotace. Tabulka s výsledky dotačního řízení neodráží změny nahlášené organizacemi po uzavření aplikace OKposkytovatel.

Splátky přiznaných dotací budou v roce 2010 vypláceny následovně:

 • 1. kolo dotačního řízení 2010 (tj. odeslání žádostí do 14.10.2009)
  • 1. splátka - 40% přiznané dotace - do 31. 3. 2010
  • 2. splátka - 30% přiznané dotace - do 31. 5. 2010
  • 3. splátka - 30% přiznané dotace - do 30. 9. 2010
 • 2. kolo dotačního řízení 2010 (tj. odeslání žádostí do 31.3.2010)
  • 1. splátka - 70% přiznané dotace - do 31. 7. 2010
  • 2. splátka - 30% přiznané dotace - do 30. 9. 2010
 • 3. kolo dotačního řízení 2010 (tj. odeslání žádostí do 30.6.2010)
  • 1. splátka – 100% přiznané dotace – do 31.10.2010