Výsledky dotačního řízení na výkon sociální práce pro rok 2015

V přiložené tabulce naleznete souhrnné výsledky dotačního řízení pro poskytování příspěvku na výkon sociální práce (s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí) formou dotace ze státního rozpočtu krajům, obcím s rozšířenou působností, hl. m. Praze, obcím s pověřeným obecním úřadem a vojenským újezdům.

Proti uveřejněným výsledkům není možné podat námitky.

Kontaktní adresa:

MPSV
odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení
oddělení koncepce sociální práce a vzdělávání
Podskalská 19, 128 00 Praha 2

Přiznané dotace budou v roce 2015 vypláceny v termínu do 30. září 2015.