Výsledky dotačního řízení 2009 – po navýšení

Výsledky případného navýšení dotací pro Jihomoravský a Ústecký kraj budou zveřejněny po projednání Dotační komisí, které se uskuteční dne 4. 5. 2009 a po schválení panem ministrem.

Aktualizované informace k termínům splátek

Informace pro příjemce dotací z rozpočtu k termínu zaslání 2. splátky a k termínu zaslání částek rozdělených v rámci navýšení v rozpočtu na dotace pro poskytování sociálních služeb o 1,5 miliardy Kč (částka po navýšení). Tato částka bude rozdělena do dvou splátek, přičemž druhá splátka této částky bude vyplacena zároveň s 3. řádnou splátkou.

Termín pro zaslání 2. splátky je 30. červen 2009
Termín pro zaslání 1. splátky částky po navýšení je 15. červenec 2009