Výsledky dotačního řízení

Upozornění

Proti výsledkům dotačního řízení (rozhodnutí o výši přidělené dotace) pro rok 2004 - Program pilotních, inovativních projektů nelze vznést námitku (viz Metodika MPSV ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým subjektům na sociální služby pro rok 2004 pro Program pilotních, inovativních projektů).