Rok 2013 (1. ročník)

Vyhlášení a předání ocenění autorům vítězných příspěvků 1. ročníku Ceny Rady vlády pro seniory a stárnutí populace proběhlo v rámci 20. zasedání Rady vlády pro seniory a stárnutí populace dne 10. října 2013 v Hrzánském paláci v Praze.

Vzhledem k vysoké úrovni přihlášených příspěvků se porota rozhodla udělit kromě 1. místa rovněž 2. a 3. místo. V kategorii rozhlasové byl přihlášen pouze jeden příspěvek, nebylo tedy uděleno žádné ocenění. Naopak byl odsouhlasen návrh na udělení Ceny poroty, kterou získal příspěvek z kategorie audiovizuální.

Vyhodnocení:

Kategorie tisková:

  • Mgr. Regina Valentíková – „Život v Oldřiši očima Marie Magdalény Trojákové“, Psychiatrická léčebna Šternberk
  • Milan Ryšavý, Olomouc - „Houslistovo (z)povídání“
  • „Centrum sociálních služeb, Prostějov – „Střípky vzpomínek – Ze života centra sociálních služeb Prostějov“

Kategorie audiovizuální:

  • Statutární město Olomouc -„Senioři mezi námi“
  • Senior klub Cholina – „Vystoupení“
  • Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Hradec Králové – „Senioři na Rock for People 2013“

Kategorie fotografická:

  • MUDr. Tamara Tošnerová - „Jak si vychutnat seniorská léta“
  • Helena Červená, Městský klub seniorů Mladá Boleslav – „Kalendář 2013 Seniorská kapela – divadlo HEČ“
  • Středisko sociálních služeb, Dlouhá 23, Praha 1 „Hrajeme pétanque, Pletla kytku v rozmarýnku, Bubliny“

Kategorie rozhlasová: Cena nebyla udělena.

Cena poroty:

  • DpS Podbořany - „Kde domov můj“

Všem oceněným gratulujeme.