Výroční zpráva za rok 2001

Výroční zpráva Ministerstva práce a sociálních věcí ČR je zveřejňována na základě § 18 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu s usnesením vlády č. 875/2000 ze dne 6. září 2000 o Metodickém pokynu ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

V roce 2001 se obrátilo na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR telefonicky, písemně dopisy nebo e-mailem a osobně 1060 žadatelů, kteří požadovali informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Byly podány 3 rozklady proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace podle § 16 odst. 5) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a 1 žádost o informace byla odložena dle § 14 odst.. 3 písm. b) tohoto zákona.

Žádosti o informace se týkaly zejména zákoníku práce, důchodového pojištění, životního minima, minimální mzdy, nezaměstnanosti, zaměstnávání občanů ČR v zahraničí a zaměstnávání cizinců v ČR, civilní služby, dávek státní sociální podpory a sociální péče.

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím byly poskytovány bezplatně.

V Praze dne 1.3.2002.

Václav   S v o b o d a
vedoucí tiskového oddělení
Grafické znázornění dotazů občanů
(Celkem dotazů: 1060)
Grafické znázornění dotazů občanů

Grafické znázornění dotazů občanů