Výroční zpráva za rok 2000

Výroční zpráva Ministerstva práce a sociálních věcí je zveřejňována na základě § 18 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu s usnesením vlády č. 875/2000 ze dne 6. září 2000 o Metodickém pokynu ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

V roce 2000 se obrátilo na Ministerstvo práce a sociálních věcí telefonicky, písemně dopisy nebo e-mailem a osobně 997 žadatelů, kteří požadovali informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Byl podán 1 rozklad proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace podle § 16 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Informace byly poskytovány bezplatně, jen v jednom případě byla požadována finanční úhrada ve výši 560,- Kč z důvodu obsáhlého zpracování požadovaných údajů.

Žádosti o informace se týkaly zejména průběhu výběrového řízení a postupu při poskytování dotací nestátním organizacím, dávek státní sociální podpory, sociální péče, objemu finančních prostředků pro objekty sociální péče z důvodu restitucí stávajících objektů, oblasti důchodového a nemocenského pojištění, životního minima, nezaměstnanosti, zaměstnávání občanů ČR v zahraničí, civilní služby a zákoníku práce.

V Praze dne 1.3.2001

Václav   S v o b o d a
vedoucí tiskového oddělení
Grafické znázornění dotazů občanů
(Celkem dotazů: 997)
Grafické znázornění dotazů občanů

Grafické znázornění dotazů občanů