Vyřazené projekty - nesplnění formálních náležitostí žádosti

Kód projektu Název organizace Název projektu Důvod vyřazení
bez čísla Křesťanský spolek Sedlčanska Azylový dům sv. Josefa pro matky s dětmi v Sedlčanech předložená žádost je duplicitní s žádostí C_003/293
bez čísla OÚ Klatovy Prevence soc. patologických jevů předkladatalem žádosti je okresní úřad nikoliv nestátní neziskový subjekt (tzn. občanské sdružení, církevní právnická osoba, obecně prospěšná společnost nebo fyzická osoba)
bez čísla Sdružení Česká katolická charita - Oblastní charita Uherské Hradiště Domov pokojného stáří Boršice žádost je podána pouze na krytí investičních výdajů
P_0017_001 AKADEMIE práce a zdraví ČR, o.p.s. poradny pro občany v sociální nouzi předkládající subjekt k žádosti nepřiložil Přílohu k žádosti a ověřenou kopii potvrzující vznik subjektu nebo oprávnění k činnosti
P_0065_001 Brailcom o.p.s. Internet pro slepé a těžce zrakově postižené předkládající subjekt k žádosti nepředložil Přílohu k žádosti
P_0067_001 TyfloCentrum ČR,o.p.s TyfloCentrum ČR žádost nebyla podána v termínu pro podání žádodtí tj. do 11. října 2002
P_0068_001 Metuje,o.p.s. Metuje - služby občanům o.p.s. předkládající subjekt k žádosti nepřiložil Přílohu k žádosti a ověřenou kopii potvrzující vznik subjektu nebo oprávnění k činnosti
P_0070_001 Centrum sociálních asistentů Alternativa 2003 žádost nebyla podána na standardizovaném formuláři pro rok 2003
P_0074_001 TyfloVysočina Jihlava Sociální služby zrakově postiženým předkládající subjekt k žádosti nepřiložil ověřenou kopii potvrzující vznik subjektu nebo oprávnění k činnosti
S_0056_001 Klub osamělých matek Klub osamělých maminek Trutnov předkládající subjekt k žádosti nepřiložil Přílohu k žádosti a ověřenou kopii potvrzující vznik subjektu nebo oprávnění k činnosti
S_0060_001 LIGA ZA PRÁVA VOZÍČKÁŘŮ Krátkodobé půjčování vozidla s ručním řízením předkládající subjekt k žádosti nepředložil Přílohu k žádosti
S_0092_001 ONDŘEJ,SDRUŽENÍ PRO POMOC DUŠEVNĚ NEMOCNÝCH Rehabilitační statek "Laurent" pro pacienty se schizofrennií předkládající subjekt k žádosti nepředložil Přílohu k žádosti
S_0096_025 SDRUŽENÍ PRO POMOC MENTÁL.POSTIŽENÝM ČR Osobní asistent pro lidi s mentálním postižením předkládající subjekt k žádosti nepředložil Přílohu k žádosti
S_0127_003 SVAZ DŮCHODCŮ MORAVY A SLEZSKA Stacionář pro náhle osamělé a zdravotně postižené předkládající subjekt k žádosti nepředložil Přílohu k žádosti
S_0191_001 SPOLZ - Společnost pro ochranu a léčbu zraku Program jazykového vzdělání zrakově postižených a nevidomých předkládající subjekt k žádosti nepřiložil ověřenou kopii potvrzující vznik subjektu nebo oprávnění k činnosti
S_0203_001 ČESKÝ TENISOVÝ SVAZ VOZÍČKÁŘŮ Resocializační a rekondiční pobytové a víkendové akce - Brno předkládající subjekt k žádosti nepředložil Přílohu k žádosti
S_0318_001 NOVÝ ŽIVOT - SPOLEČNOST PRO RESOCIALIZACI Kopmlexní systém resocializace handicapovaných osob předkládající subjekt k žádosti nepředložil Přílohu k žádosti
S_0362_002 POVÍDEJ - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ Občanská poradna předkládající subjekt k žádosti nepředložil Přílohu k žádosti
S_0393_001 Společenství Romů na Moravě Podpora aktivit Romského komunitního centra ve Šternberku předkládající subjekt k žádosti nepředložil Přílohu k žádosti
S_0413_001 Mateřské centrum Sluníčko Rodí se rodina aneb mateřské centrum Sluníčko předkládající subjekt k žádosti nepředložil Přílohu k žádosti
S_0455_002 Sdružení rodičů a přátel postižených dětí Kamínek Zřízení střediska raná péče žádost nebyla podepsána statutárním orgánem organizace
S_0529_001 PORADENSKÉ A INFORMACNÍ CENTRUM PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ Primární a sekundární péče o sluchově postižené občany žádost nebyla podepsána statutárním orgánem organizace
S_0545_001 SPOLEČENSTVÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH Věcné náklady a služby organizace žádost nebyla podepsána statutárním orgánem organizace
S_0545_002 SPOLEČENSTVÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH REKONDIČNÍ POBYT PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ žádost nebyla podepsána statutárním orgánem organizace
S_0550_002 Občanské sdružení Šance Šance pomoci potřebným předkládající subjekt k žádosti nepřiložil ověřenou kopii potvrzující vznik subjektu nebo oprávnění k činnosti
S_0565_501 ISIS- SDRUŽENÍ PRO POMOC DĚTEM Poradensko-rekreační pobyty pro pěstounské rodiny předkládající subjekt k žádosti nepředložil Přílohu k žádosti
S_0572_501 NEVO DŽIVIPEN-NOVÝ ŽIVOT Činnost centra pro děti a mládež z ohroženého prostředí žádost nebyla podána v termínu pro podání žádodtí tj. do 11. října 2002
S_0590_501 Sdružení pomoci potřebým ve Vítkově Práce s potřebnými vrstvami obyvatelstva předkládající subjekt k žádosti nepředložil Přílohu k žádosti
S_0608_001 Spektrum preventivních programů pro děti a mládež Dobrovolnictví nezaměstnaným žádost nebyla podána na standardizovaném formuláři pro rok 2003
S_0622_001 Obč. sdr. pro zbudování Hospice v Jablonci nad Nisou Zbudování Hospice v Jablonci nad Nisou žádost je podána pouze na krytí investičních výdajů
S_0632_001 BENJAMIN Věnování se dětem, které nás potřebují, nesmí nikdy znamenat vyřazení ze společnosti žádost nebyla podána na standardizovaném formuláři pro rok 2003
S_0687_001 Alfa Human Service Internetový informační servis pro rodiny dětí se zdravotním postižením - Alfabet předkládající subjekt k žádosti nepředložil Přílohu k žádosti
S_0691_001 ALFA HANDICAP - Sdružení občanů se zdravotním postižením přerovského regionu Podpora činnosti regionálních organizací předkládající subjekt k žádosti nepředložil Přílohu k žádosti
S_0699_001 Trojka, o.s. Pitný režim předkládající subjekt podal žádost na činnost, která není poskytováním sociálních služeb
S_0706_001 o.s.Křesťanské středicko pomoci ENA Centrum SOS - krizové centrum žádost nebyla podána v termínu pro podání žádodtí tj. do 11. října 2002
S_0715_001 Nezávislý spolek Olašských romů v ČR "Amáro-Tivo" Sociální rehabilitace romských dětí předkládající subjekt k žádosti nepředložil Přílohu k žádosti
S_0717_001 Sdružení romských občanů Lysá nad Labem "Kde je vůle tam je cesta" předkládající subjekt k žádosti nepředložil Přílohu k žádosti
S_0718_001 Regionální sdružení Dženo - Ostrava Bezplatná sociální poradna pro Romy předkládající subjekt k žádosti nepředložil Přílohu k žádosti
S_0721_001 Občanské sdružení Centrum Harmonie a Fantazie Mateřské centrum Sluníčko předkládající subjekt k žádosti nepřiložil ověřenou kopii potvrzující vznik subjektu nebo oprávnění k činnosti; žádost nebyla podepsána statutárním orgánem organizace
S_0727_001 Open House o.s. Open House - nízkoprahové centrum pro mládež s rizikovým chováním předkládající subjekt k žádosti nepředložil Přílohu k žádosti
S_0728_001 Občanská poradna Pardubice Občanská poradna Pardubice předkládající subjekt k žádosti nepředložil Přílohu k žádosti
S_0729_001 Svaz tělesně postižených Rakovník Centrum služeb pro tělesně postižené předkládající subjekt k žádosti nepředložil Přílohu k žádosti
S_0733_001 Občanské sdružení Martin Návštění služba předkládající subjekt k žádosti nepředložil Přílohu k žádosti
S_0736_001 Sdružení Mluvící Kniha Snižování informačního deficitu pro nevidomé, tělesně a smyslově postižené předkládající subjekt podal žádost na činnost, která není poskytováním sociálních služeb; k žádosti nepřiložil ověřenou kopie potvrzující vznik subjektu nebo oprávnění k činnosti
S_0740_001 Regionální unie seniorů Olomouc Prospěšná pomocná poradenská zrad. a soc. činnost pro nejstarší občany žádost nebyla podána ve 4 vyhotoveních (chyběl originál žádosti), nebyla podepsána statutárním orgánem organizace