Výhradní licence

Nebyla uzavřena žádná licenční smlouva.