Vyhlášení výsledků dotačního řízení MPSV pro obecní úřady, úřady vojenských újezdů, krajské úřady a Hlavní město Prahu pro rok 2016 v oblasti podpory výkonu sociální práce

Aktuální informace k výplatám dotace

Sdělujeme Vám, že výplata dotace na výkon sociální práce v přenesené působnosti neproběhla ke dni 31. 5. 2016 z technických důvodů (potíže ekonomického systému). Děkujeme za pochopení této situace, kterou intenzivně řešíme.

Výsledky dotačního řízení na výkon sociální práce pro rok 2016

V přiložené tabulce naleznete souhrnné výsledky dotačního řízení pro poskytování příspěvku na výkon sociální práce (s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí) formou dotace ze státního rozpočtu krajům, obcím s rozšířenou působností, hl. m. Praze, obcím s pověřeným obecním úřadem a vojenským újezdům.

Proti uveřejněným výsledkům není možné podat námitky.

Kontaktní adresa:

MPSV
odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení
oddělení koncepce sociální práce a vzdělávání
Podskalská 19, 128 00 Praha 2

Přiznané dotace budou v roce 2016 vypláceny v termínu do 31. května 2016.