Vybrané statistické údaje

Počet příjemců rodičovského příspěvku podle pohlaví

Rok Průměrný měsíční počet příjemců za sledovaný rok (v tis.)
ženy muži celkem
2001 263,6 2,1 265,7
2002 261,6 2,3 263,9
2003 258,9 2,4 261,3
2004 275,9 3,3 279,2
2005 288,6 4,1 292,7
2006 303,3 4,2 307,5
2007 333,1 4,7 337,8
2008 347,9 6,2 354,1
2009 351,2 5,9 357,1
2010 327,2 5,4 332,6
2011 315,9 5,7 321,6
2012 301,4 5,3 306,7
2013 287,4 5,2 292,7
2014 273,4 5,1 278,6
2015 272,3 5,2 277,4
2016 269,3 5,2 274,4
2017 273,9 5,1 279,0
2018 276,7 5,1 281,8
2019 280,2 5,0 285,1
2020 309,8 5,7 315,5
2021 292,3 5,3 297,6
2022 278,0 5,0 283,0
2023 262,3 5,0 267,3

Struktura příjemců příspěvku na péči

Poslední aktualizace: 22. 7. 2024