Vybrané statistické údaje

Počet příjemců rodičovského příspěvku podle pohlaví

Rok Průměrný měsíční počet příjemců za sledovaný rok (v tis.)
ženy muži celkem
2001 263,6 2,1 265,7
2002 254,7 2,3 257,0
2003 259,1 2,4 261,5
2004 276,3 3,4 279,6
2005 289,4 4,1 293,6
2006 304,0 4,2 308,2
2007 337,7 4,9 342,6
2008 353,6 6,3 359,9
2009 356,5 6,0 362,5
2010 331,5 5,4 336,9
2011 317,5 5,8 323,3
2012 301,4 5,3 306,7
2013 287,6 5,2 292,8
2014 273,5 5,1 278,6
2015 272,3 5,2 277,4
2016 269,3 5,2 274,5
2017 273,5 5,1 278,6
2018 276,7 5,1 281,8
2019 279,9 4,9 284,9

Struktura příjemců příspěvku na péči

Poslední aktualizace: 4. 6. 2020