Výběrové komise

Vzhledem k ukončení příjmu žádostí v aktivitách 3.1 a), 3.1 b) a 3.1 c) není naplánováno konání žádné výběrové komise.