Vstup na území ČR a pobyt v ČR

Informaci o podmínkách vstupu a pobytu občanů Evropské unie a jejich rodinných příslušníků na území České republiky po vstupu České republiky do Evropské unie naleznete na stránkách Ministerstva vnitra.