Vláda České republiky schválila Akční plán k naplnění Strategického rámce přípravy na stárnutí společnosti na období 2023-2025

Vláda České republiky schválila dne 29.listopadu 2023 Akční plán k naplnění Strategického rámce přípravy na stárnutí společnosti na období 2023-2025, který předložil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Česká společnost stárne a je nutné, abychom se na tuto skutečnost připravili. Připravit by se měla nejen společnost ve svých politikách, ale také každý z nás. I jednotlivec může aktivně přispívat a participovat na rozvoji politiky stárnutí s jasným odkazem pro budoucí generace.

Akční plán odráží současné trendy na trhu práce, včetně rychle se měnících požadavků na dovednosti, s cílem zlepšit přístup na trh práce, zvyšování kvalifikace, zajištění důstojné mzdy, poskytnutí přiměřené ochrany a péče, podporuje aktivní stárnutí a zdravý životní styl.

Globální cíle politiky přípravy na stárnutí jsou spolupráce státu se všemi aktéry jako základ odolné společnosti, aktivní osobní přístup ke stárnutí, důstojné stáří a kvalita života.

Akční plán k naplnění Strategického rámce přípravy na stárnutí společnosti na období 2023-2025 (mpsv.cz)

Poslední aktualizace: 3. 1. 2024