Veřejné zakázky

Veškeré informace o veřejných zakázkách zadávaných MPSV jsou zveřejňovány na profilu zadavatele v Národním elektronickém nástroji (NEN).

ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ

MPSV si uvědomuje potenciál, kterým prostřednictvím veřejných zakázek disponuje z hlediska svého vlivu na trh – a aktivně proto využívá konceptu odpovědného veřejného zadávání. Ten lze definovat jako proces, při kterém organizace nakupuje produkty a služby způsobem, kdy získává maximální hodnotu za peníze z hlediska vytváření prospěchu pro společnost a ekonomiku a při minimálních škodách na životním prostředí.

MPSV se k tomuto konceptu přihlásilo již v roce 2015 v rámci své první Strategie odpovědného zadávání resortu práce a sociálních věcí. MPSV koncept plně implementovalo do svých interních předpisů a v souladu s § 6 odst. 4 ZZVZ jej zvažuje při zadávání každé veřejné zakázky. Více zde.

Poslední aktualizace: 8. 8. 2023