Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v ostatních členských státech

Pokud se chystáte vycestovat do jiného členského státu EU či ESVO (Norsko, Lichtenštejnsko, Island a Švýcarsko) a zajímáte se o to, jak funguje tamější systém sociálního zabezpečení a máte zájem dozvědět se více o Vašich právech v této oblasti, podívejte se na stránky Evropské komise. Naleznete zde přehled sociálních systémů všech států a to ve všech jazycích EU.

Kliknutím na vlajku státu, o jehož systému sociálního zabezpečení se chcete dozvědět více, se Vám zobrazí nabídka jazyků, ve kterých jsou informace k dispozici. Po zvolení jazyka se Vám otevře průvodce systémem sociálního zabezpečení daného státu.

Na konci každého Průvodce naleznete užitečné kontaktní údaje na instituce v daném členském státě, které působí v oblasti sociálního zabezpečení.

Informace o systémech sociálního zabezpečení jsou pravidelně aktualizovány národními experty.

Poslední aktualizace: 26. 8. 2020