Usnesení Vlády České republiky ze dne 4. června 2007 č. 617 o změně Statutu Rady vlády pro seniory a stárnutí populace

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

znak České republiky

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 4. června 2007 č. 617

o změně Statutu Rady vlády pro seniory a stárnutí populace

Vláda

mění usnesení vlády ze dne 22. března 2006 č. 288, o zřízení Rady vlády pro seniory a stárnutí populace, tak, jak je uvedeno v příloze tohoto usnesení.

Předseda vlády
Ing. Mirek Topolánek v. r.