Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. listopadu 2007 č. 1286 k Informaci o plnění Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

znak České republiky

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 14. listopadu 2007 č. 1286

k Informaci o plnění Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007

Vláda

bere na vědomí Informaci o plnění Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007, obsaženou v části III materiálu č.j. 1608/07.

Na vědomí:
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy,
primátoři měst Brna, Ostravy, Plzně

Předseda vlády
Ing. Mirek Topolánek v. r.