Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. listopadu 2001 č. 1181 k Návrhu základních principů národního programu přípravy na stárnutí populace v české republice

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

znak České republiky

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 14. listopadu 2001 č. 1181

k Návrhu základních principů Národního programu přípravy na stárnutí populace v České republice

Vláda

  1. s c h v a l u j e   Návrh základních principů Národního programu přípravy na stárnutí populace v České republice (dále jen "Národní program") obsažený v části III předloženého materiálu;
  2. u k l á d á
    1. ministrům dopravy a spojů, obrany, školství, mládeže a tělovýchovy, vnitra, zdravotnictví, zemědělství, životního prostředí, pro místní rozvoj, financí, spravedlnosti, kultury, 1. místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí, místopředsedovi vlády a ministru průmyslu a obchodu, ministru a vedoucímu Úřadu vlády promítnout návrh uvedený v bodě I tohoto usnesení do oblasti své působnosti a vypracovat resortní programy k jejich realizaci na období 2003 - 2012, včetně ekonomických dopadů na období 2003 - 2007 a materiál předložit do 31. ledna 2002 1. místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí jako podklad pro vypracování Národního programu,
    2. 1. místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí předložit vládě do 30. dubna 2002 návrh Národního programu.

Provedou:
1. místopředseda vlády a
ministr práce a sociálních věcí,
místopředseda vlády a
ministr průmyslu a obchodu,
ministři dopravy a spojů,
vnitra, obrany, zdravotnictví,
zemědělství, pro místní rozvoj,
životního prostředí, financí,
spravedlnosti, kultury,
ministr a vedoucí Úřadu vlády

Předseda vlády
Ing. Miloš Z e m a n , v. r.