Usnesení

 • Usnesení č. 197 platné od 14. 3. 2020 znovuzavedení ochrany vnitřních hranic s Německem a Rakouskem a vzdušné vnitřní hranici

        + místa určená k překračování hranic

 • Usnesení č. 198 o přijetí krizového opatření platné od 14. 3. 2020 zákaz vstupu pro cizince přicházejících z rizikových oblastí a výjimky z tohoto zákazu, řízení žádostí o krátkodobá a dlouhodobá víza a oprávnění setrvání na území po dobu trvání nouzového stavu
 • Usnesení č. 203 o přijetí krizového opatření platné od 16. 3. 2020 zákaz vycestování z území České republiky
 • Usnesení č. 209 o přijetí krizového opatření platné od 13. 3. 2020 o dodržení povinné karantény po návratu z pobytu na území rizikových oblastí
 • Usnesení č. 280 (nahrazující Usnesení č. 214) o přijetí krizového opatření platné od 15. 3. 2020 o možnosti nahrazení zdravotního průkazu a posouzení zdravotní způsobilosti čestným prohlášení u pracovně-právních vztazích vzniklých od 15. 3. 2020

         + vzor čestného prohlášení

 • Usnesení č. 280 (nahrazující Usnesení č. 214) o přijetí krizového opatření platné od 15. 3. 2020 o periodických lékařských prohlídkách
 • Usnesení č. 215 o přijetí krizového opatření zákazu volného pohyb osob na území celé České republiky a uvedené výjimky z tohoto zákazu
 • Usnesení č. 280 a Usnesení č. 248 o přijetí krizového opatření platné od 19. 3. 2020 týkající se platnosti povolení k zaměstnání, krátkodobých schengenských víz a podmínek sjednání prodloužení základního pracovněprávního vztahu
 • Usnesení č. 267 o přijetí krizového opatření platné od 21. března týkající se povinností přeshraničních pracovníků (bude zrušeno ke dni 14. 4. 2020 dle usnesení č. 387)
 • Usnesení č. 267 o přijetí krizového opatření platné od 19. 3. 2020 o podmínkách držitelů zaměstnanecké karty nebo modré karty oznámení změny zaměstnavatele
 • Usnesení č. 310 o přijetí krizového opatření platné od 23. 3. 2020 o výjimkách pro přeshraniční pracovníky pracující ve zdravotnictví, sociálních službách a složkách integrovaného záchranného systému
 • Usnesení č. 334 o přijetí krizového opatření platné od 31. 3. 2020 do 12. dubna 2020 týkající se nových podmínek vstupu a vycestování z území.
 • Usnesení č. 387 prodlužuje usnesení č. 334 do 13. 4. 2020
 • Usnesení č. 353 o přijetí krizového opatření platné od 31. 3. 2020 o schválení Cíleného programu podpory zaměstnanosti v režimu A a B
 • Usnesení č. 370 o přijetí krizového opatření platné od 1. 4. 2020 o prodloužení ochrany vnitřních hranic České republiky do 24. 4. 2020 do 23:59

 • Usnesení č. 387 o přijetí krizového opatření od 14. 4. 2020 týkající se nových podmínek vstupu a vycestování na území

 • Usnesení č. 396 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2 do 30. 4. 2020

 • Usnesení č. 443 o přijetí krizového opatření od 27. 4. 2020 týkající se nových podmínek pro přicestování na území a pro následnou karanténu

      + pravidla pro vstup na území ČR a karanténní opatření (od 27. 4. 2020 00:00 po dobu trvání nouzového stavu) (774.69kB)

Poslední aktualizace: 24. 4. 2020