Upozornění pro žadatele o navýšení dotace na sociální služby pro rok 2013

Toto upozornění se týká pouze organizací, které ještě nezaslaly svou žádost o navýšení dotace na MPSV. Organizace, které tuto žádost již zaslaly, jsou zaevidovány.

Upozorňujeme příjemce dotací z kapitoly 313 – MPSV na sociální služby pro rok 2013, u kterých by vzhledem k výši poskytnuté dotace mohlo dojít k přímému ohrožení poskytování sociální služby nebo jejímu ukončení, že termín pro podání žádosti o navýšení dotace je stanoven na 30. dubna 2013, jak bylo avizováno paní ministryní. Odbor sociálních služeb a sociální práce bude evidovat pouze ty žádosti, které budou k tomuto datu odeslány na MPSV.

Na žádosti o navýšení dotace odeslané po tomto datu nelze brát zřetel s ohledem na administrativní náročnost posouzení a zpracování požadavků pro projednání dotační komisí.

Pro urychlení zpracování žádosti o navýšení doporučujeme, aby v ní bylo uvedeno IČ organizace, registrační číslo sociální služby a částka, o kterou žádáte navýšit poskytnutou dotaci.

Žádost adresujte na:

MPSV, odbor sociálních služeb a sociální práce,
Na Poříčním právu 1,
128 01 Praha 2