Upozornění pro poskytovatele sociálních služeb, kteří žádají o dotace na sociální služby pro rok 2015

Ministerstvo práce a sociálních věcí, upozorňuje poskytovatele sociálních služeb žádajících o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2015 v oblasti poskytování sociálních služeb s nadregionální a celostátní působností (dotační program B) a poskytovatele sociálních služeb žádajících v dotačním řízení MPSV pro kraje a Hlavní město Prahu (dotační program A), aby ve svých žádostech a požadavcích zohlednily následující skutečnosti:

  • plánovaného navýšení platů zaměstnanců ve veřejných službách o 3,5% mzdových prostředků dle nařízení vlády ze dne 15. října 2014, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Toto navýšení se týká pouze organizací zřizovaných státem, kraji a obcemi.
  • plánovaného navýšení platů sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách cca ve výši 4% mzdových prostředků dle usnesení vlády ČR ze dne 21. července 2014 č. 619 „O posílení prostředků na financování sociálních služeb v roce 2015“. Předpokládané navýšení finančních prostředků bude ve výši 750 mil. Kč pro oba dotační programy MPSV.

Více informací o dotačním řízení naleznete zde nebo na stránkách krajských úřadů.