Upozornění

Nařízení Rady (ES) č. 859/2003 se vztahuje k nařízení č. 1408/71 a nařízení č. 574/72.

Nařízení č. 1231/2010 se vztahuje k nařízení č. 883/2004 a nařízení č. 987/2009.

Ve vztahu k Dánsku se nařízení (ES) č. 1231/2010 (ani jiná nařízení rozšiřující působnost koordinačních nařízení na třetí osoby) neuplatní. Ve vztahu k Velké Británii se – co se týče osob ze třetích zemí - uplatňuje nařízení č. 859/03 a 1408/71, včetně administrativy.

Poslední aktualizace: 26. 8. 2020