Úmluvy MOP

Seznam úmluv MOP ratifikovaných Českou republikou

(předmětové dělení)

číslo úmluvy název, rok přijetí Datum ratifikace
ČSR/ČSSR/ČSFR/ČR
publikace ve Sbírce zákonů
Základní práva a svobody
11 Svoboda sdružování (zemědělství) 31. 8. 1923 98/1924
29 Nucená práce, 1930 30. 10. 1957 506/1990
87 Svoboda sdružování a ochrana práva organizovat se, 1948 21. 1. 1964 489/1990
98 Právo organizovat se a kolektivně vyjednávat, 1949 21. 1. 1964 470/1990
100 Rovnost v odměňování, 1951 30. 10. 1957 450/1990
105 Odstranění nucené práce, 1957 6. 8. 1996 231/1998
111 Diskriminace (zaměstnání a povolání), 1958 21. 1. 1964 465/1990
135 Zástupci pracovníků, 1971 9. 10. 2000 108/2001 Sb.m.s.
144 Tripartitní konsultace (mezinárodní pracovní standardy), 1976 9. 10. 2000 109/2001 Sb.m.s.
182 Nejhorší formy dětské práce, 1999 19. 6. 2001 90/2002 Sb.m.s.
Zaměstnávání
5 Minimální věk (průmysl), 1919 24. 8. 1921 82/1922
10 Minimální věk ( zemědělství), 1921 31. 8. 1923 98/1924
45 Práce pod zemí ( ženy), 1935 12. 6. 1950 441/1990
88 Služby zaměstnanosti, 1948 12. 6. 1950 17/1991
122 Politika zaměstnanosti, 1964 15. 7. 1975 490/1990
123 Minimální věk ( práce v podzemí), 1965 7. 6. 1968 507/1990
142 Rozvoj lidských zdrojů, 1975 6. 3. 1979 141/1980
159 Pracovní rehabilitace a zaměstnávání osob se zdravotním postižením, 1983 21. 2. 1985 72/1985
181 Soukromé agentury práce, 1997 9. 10. 2000 38/2003 Sb.m.s.
Pracovní podmínky
Mzdy
26 Mechanismus stanovení minimálních mezd, 1928 12. 6. 1950 439/1990
95 Ochrana mzdy, 1949 11. 1. 1990 411/1991
99 Mechanismus stanovení minimálních mezd ( zemědělství), 1951 21. 1. 1964 470/1990
Pracovní doba a noční práce
1 Pracovní doba (průmysl), 1919 24. 8. 1921 80/1922
14 Odpočinek v týdnu ( průmysl), 1921 31. 8. 1923 98/1924
43 Sklárny na ploché sklo, 1934 19. 9. 1938 353/1938
49 Zkrácení pracovní doby ( sklárny na láhve), 1935 19. 9. 1938 354/1938
90 Noční práce mladistvých ( průmysl) (revidovaná), 1948 12. 6. 1950 460/1990
132 Placená dovolená (revidovaná), 1970 23. 8. 1996 229/1998
140 Placené studijní volno, 1974 24. 5. 1976 491/1990
171 Noční práce, 1990 6. 8. 1996 230/1998
Bezpečnost práce a ochrana zdraví
13 Běloba olovnatá ( malířství), 1921 31. 8. 1923 74/1924
27 Označování váhy (břemena dopravovaná loďmi), 1929 26. 3. 1934 194/1934
77 Lékařské prohlídky mladistvých ( průmysl), 1946 23. 4. 1980 23/1981
78 Lékařské prohlídky mladistvých ( neprůmyslová zaměstnání), 1946 23. 4. 1980 24/1981
115 Ochrana proti záření, 1960 21. 1. 1964 465/1990
120 Hygiena ( obchod a kanceláře), 1964 11. 1. 1990 403/1991
124 Lékařské prohlídky mladistvých ( práce v podzemí), 1965 23. 4. 1980 25/1981
136 Benzen, 1971 23. 4. 1980 26/1981
139 Rakovina z povolání, 1974 11. 1. 1990 408/1991
148 Pracovní prostředí ( znečištění ovzduší, hluk a vibrace), 1977 11. 1. 1990 444/1991
155 Bezpečnost práce a ochrana zdraví, 1981 2. 12. 1988 20/1989
161 Služby pracovního lékařství ( závodní zdravotní služby), 1985 25. 2. 1988 145/1988
167 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve stavebnictví, 1988 11. 1. 1990 433/1991
176 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v dolech, 1995 9. 10. 2000 111/2001 Sb.m.s.
Sociální zabezpečení
12 Odškodnění pracovních úrazů ( zemědělství), 1921 12. 6. 1950 437/1990
17 Odškodnění pracovníků ( úrazy), 1925 12. 6. 1950 437/1990
18 Odškodnění pracovníků ( nemoci z povolání), 1925 19. 9. 1932 196/1932
19 Rovnost zacházení ( odškodnění úrazů), 1925 8. 2. 1927 34/1928
37 Invalidní pojištění ( průmysl atd.), 1933 1. 7. 1949 469/1990
38 Invalidní pojištění ( zemědělství), 1933 1. 7. 1949 469/1990
39 Pojištění pozůstalých ( průmysl, atd.), 1933 1. 7. 1949 469/1990
42 Odškodnění pracovníků ( nemoci z povolání) ( revidovaná), 1934 1. 7. 1949 438/1990
102 Sociální zabezpečení ( minimální standardy), 1952 11. 1. 1990 461/1991
128 Invalidní, starobní a pozůstalostní dávky, 1967 11. 1. 1990 416/1991
130 Zdravotní péče a dávky v nemoci, 1969 27. 5. 1971 537/1990
Ostatní
21 Inspekce emigrantů, 1926 25. 5. 1928 181/1928
80 Revise závěrečných článků, 1946    
108 Průkazy totožnosti námořníků, 1958 6. 8. 1996 232/1998
116 Revise závěrečných článků, 1961    
150 Správa práce, 1978 9. 10. 2000 110/2001 Sb.m.s.
160 Pracovní statistiky, 1985 25. 2. 1988 144/1988
163 Sociální péče o námořníky, 1987 11. 1. 1990 432/1991
164 Ochrana zdraví a zdravotní péče, 1987 11. 1. 1990 445/1991

Poslední aktualizace: 26. 8. 2020