Ujednání mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo

o spolupráci při boji proti nelegálnímu zaměstnávání, neohlášené výdělečné činnosti a nelegálnímu najímání přeshraničních pracovníků a s tím souvisejícímu přeshraničnímu zneužívání sociálních dávek a neodvádění pojistného

Poslední aktualizace: 26. 8. 2020