Účelová podpora v programech TA ČR

Podpora na výzkum, vývoj a inovace je poskytována jen v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem 130/2002 Sb., předpisy Evropské unie a v souladu s Rámcem pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací a to jako účelovou nebo institucionální podporu.

Účelové financování se zaměřuje na podporu konkrétních projektů a grantů, které jsou vypsané v rámci projektové soutěže. Soutěže zaštiťují tzv. poskytovatelé - Grantová agentura ČR, Technologická agentura ČR, ministerstva (největším poskytovatelem je Ministerstvo školství).

POČÍNAJE ROKEM 2012 MPSV NENÍ POSKYTOVATELEM ÚČELOVÉ PODPORY

Výzkumné potřeby Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) jsou v rámci účelové podpory zajišťovány prostřednictvím Technologické agentury České republiky. MPSV může, na základě žádosti předkladatele výzkumného projektu, který se uchází o účast v soutěži, nově zajišťovat roli aplikačního garanta, a projevit tak zájem na budoucím možném uplatnění a využití plánovaných výstupů návrhu projektu v praxi. Věcně příslušným útvarem zabezpečujícím vydání stanoviska MPSV k roli aplikačního garanta je oddělení podpory výzkumu a vývoje.

Informace a výzvy k jednotlivým programům zveřejňuje TA ČR na internetových stránkách www.tacr.cz

Kontakt:

Poslední aktualizace: 8. 8. 2023