Účast MPSV na aktivitách v rámci Visegrádské skupiny

Spolupráce resortů práce a sociálních věcí se začala rozvíjet teprve nedávno, na přelomu let 2005 a 2006. V rámci maďarského předsednictví V4 byla dne 27. ledna 2006 uspořádána schůzka ministrů práce zemí Visegrádské skupiny a Slovinska. Tématem jednání byl volný pohyb pracovníků v Evropské unii a přechodná opatření zavedená dvanácti z patnácti „starých“ členských států. Setkání znamenalo velký pokrok směrem k jednotnému postupu většiny nových členských států v této otázce. Bylo přijato Společné prohlášení, jehož text je také k disposici na stránkách MPSV.

Poslední aktualizace: 26. 8. 2020