Tiskoviny

2015

Letáky

Publikace

2014

Letáky

Publikace

2009

Letáky

Publikace

2007-2006

Letáky

Publikace

Statistické publikace a vybrané statistické údaje z oblasti práce a sociálních věcí

Informace o vyplacených dávkách

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Statistická ročenka trhu práce v ČR

Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí

Vybrané statistické údaje

Struktura příjemců příspěvku na péči

Vývoj výdajů na sociální ochranu podle evropského statistického systému ESSPROS

Vývoj výdajů na sociální ochranu v ČR a jejich vztah k HDP

Základní ukazatele z oblasti práce a sociálního zabezpečení v ČR

Archiv