Termíny jednotlivých kroků procesu dotačního řízení v roce 2010

Ve snaze o zlepšení komunikační strategie vůči žadatelům o dotaci ze státního rozpočtu pro poskytování dotací poskytovatelům sociálních služeb v oblasti podpory poskytování sociálních služeb přistoupilo Ministerstvo práce a sociálních věcí k uveřejnění termínů pro jednotlivé kroky procesu dotačního řízení v roce 2010.

Konkrétní data, která jsou označena v tabulce červeně, jsou orientační a odvíjejí se od posloupnosti plnění jednotlivých kroků dotačního řízení. Maximální termíny, které jsou označeny v tabulce černě (například do 35 pracovních dnů ode dne uzávěrky pro příjem žádostí) jsou závazné pro každý z útvarů, který se na zpracování dotačního řízení a výplat splátek dotací podílí.

Ministerstvo bude v souladu s „Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb v oblasti podpory poskytování sociálních služeb“ každého žadatele o dotaci ze státního rozpočtu informovat o výsledku dotačního řízení dopisem ředitele odboru sociálních služeb a sociálního začleňování. Úspěšní žadatelé obdrží dále rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně přílohy informující o výši částek pro jednotlivé sociální služby, které organizace poskytuje, a kterým byla dotace přidělena.