Tabulka přenositelných dokumentů a E-formulářů, které nahrazují

OBLAST SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ DOKUMENT ČÍSLO BÝVALÝ FORMULÁŘ E
POUŽITELNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY Potvrzení týkající se právních předpisů o sociálním zabezpečení, které se vztahují na držitele A1 E101
E103
DÁVKY V NEMOCI Registrace k nemocenskému pojištění S1 E106
E109
E120
E121
Nárok na plánované léčení S2 E112
Lékařské ošetření bývalého přeshraničního pracovníka v zemi, v níž pracoval dříve S3 -
Nárok na zdravotní péči v rámci pojištění pro případ pracovního úrazu a nemoci z povolání DA1 E123
DŮCHODY Souhrnný přehled rozhodnutí o důchodech, která přijaly instituce v členských státech, v nichž dotyčné osobě vznikly nároky na důchod P1 E205
E207
E211
DÁVKY V NEZAMĚSTNANOSTI Doby, jež je nutno vzít v úvahu pro přiznání dávek v nezaměstnanosti U1 E301
Zachování nároku na dávky v nezaměstnanosti U2 E303
Okolnosti, které pravděpodobně ovlivní nárok na dávky v nezaměstnanosti U3 -

Poslední aktualizace: 26. 8. 2020