Světový den sociální práce

Světový den sociální práce letos připadá na 17. 3. 2015 (třetí úterý v měsíci březnu). Tento den vyhlašuje Mezinárodní federace sociálních pracovníků (IFSW). Ministerstvo práce a sociálních věcí pořádá při této příležitosti seminář s názvem 5 pohledů na lidskou důstojnost v sociální práci.

Letošní téma Světového dne sociální práce vychází z Mezinárodního manifestu (The Global Agenda), ve kterém se tři mezinárodní organizace zastupující praxi a vzdělání v oblasti sociální práce a sociálního rozvoje (Mezinárodní federace sociálních pracovníků - IFSW, Mezinárodní asociace škol sociální práce - IASSW a Mezinárodní rada pro sociální péči - ICSW) zavázaly mimo jiné k prosazování oblasti zájmu důstojnosti a hodnoty člověka. Pro rok 2015 je vyhlášené téma: „Podpora důstojnosti člověka a hodnota lidství“.

plakát akce