Styčná místa pro jednotlivé oblasti sociálního zabezpečení

pro oblast důchodů:
Česká správa sociálního zabezpečení
Křížová 25 
225 08  Praha 5 
www.cssz.cz

Kontakt:
Email: posta@cssz.cz
Call centrum: +420 257 062 860
pro oblast peněžitých dávek v nemoci:
Česká správa sociálního zabezpečení
Křížová 25 
225 08  Praha 5 
www.cssz.cz

Kontakt:
Email: posta@cssz.cz
Call centrum: +420 840 406 040
pro oblast věcných dávek v nemoci:
Centrum mezistátních úhrad
Nám. W. Churchilla 2 
113 59  Praha 3 
www.cmu.cz

Kontakt:
Email: info@cmu.cz
telefon: +420 236 033 411
pro oblast dávek při pracovních úrazech a nemocech z povolání
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Centrum pojištění odpovědnosti za pracovní úrazy
Rašínova 4
602 00 Brno
www.koop.cz

Kontaktní osoba:
Mgr. Elena Klímová
Tel.: +420 545 556 772
Fax: +420 545 576 462
Email: eklimova@koop.cz
pro oblast rodinných dávek:
Generální ředitelství ÚP ČR
Dobrovského 1278/25
170 00 Praha 7
https://www.uradprace.cz/

Kontakt:
Email: posta@uradprace.cz
Telefon: +420 950 191 111
pro oblast dávek v nezaměstnanosti:
Generální ředitelství ÚP ČR
Dobrovského 1278/25
170 00 Praha 7
https://www.uradprace.cz/

Kontakt:
Email: posta@uradprace.cz
Telefon: +420 950 191 111

Poslední aktualizace: 26. 8. 2020