Strategie přípravy na stárnutí společnosti 2019-2025

Na svém již 38. zasedání se Rady vlády pro seniory a stárnutí populace zaobírala

především Strategii přípravy na stárnutí společnosti 2019-2025. O aktuálním dění informovala Mgr. Linda Sokačová, ředitelka Odboru rodinné politiky a ochrany práv dětí. Strategie přípravy na stárnutí společnosti je nyní v mezirezortním připomínkovém řízení. Připomínek dorazilo 189 a odbor rodinné politiky je nyní bude vypořádávat.  Vlivem demografických změn a proměnou charakteru seniorské populace je potřeba posunout diskurz od prostého finančního zabezpečení k vnímání seniorů jako skupiny, která může být fit, a ještě dlouho si přát být aktivní. Připomínky zaslala mj. i Rada seniorů počátkem roku. Mezi další témata jednání patřil mj. Antidiskriminační zákon. Zákon je zaměřen na zvýšenou ochranu seniorů, kteří ji v této formě doposud nemají, na rozdíl od jiných skupin. Původní tzv. antidiskriminační zákon byl přijat v roce 2009, ale nebyl doposud dostatečně využíván; existuje velká disproporce mezi statistickým počtem lidí, kteří někdy zažili diskriminaci a počtem proběhlých řízení. Příčina je také v tom, že náročné dokazování spadá na zranitelného člověka vyššího věku.