Strategické a analytické dokumenty k sociálním službám

Akční plán rozvoje sociálních služeb na období 2017-2018

Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016 - 2025

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009 - 2012

Priority rozvoje sociálních služeb

Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně a jehož účelem je vymezit hlavní trendy a oblasti, na něž by měla být v příštím období upřena pozornost. Ve vztahu ke krajským i obecním plánům rozvoje sociálních služeb tento dokument tvoří rámec směřování MPSV v oblasti sociálních služeb, který by měl být znám všem zpracovatelům obecních či krajských plánů rozvoje sociálních služeb. Jeho původní platnost na období 2009 – 2012 byla prodloužena na jednání vlády dne 31.10.2012 o jeden rok, tj. i na rok 2013.

Dokument ke stažení: Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009 - 2012 (219.59 kB)