Stanovisko MPSV ke spolkům jako poskytovatelům sociálních služeb