Stanovisko k problematice kofinancování

Dle výkladu RVNNO lze do 30% kofinancování dotačních projektů zahrnout:

  • Část prostředků z evropských fondů, která je financovaná z EU a není kofinancováním ze státního rozpočtu ČR.
  • Prostředky z finančních mechanismů EHP a Norska.
  • Prostředky z programu Švýcarsko-české spolupráce.

Kofinancování je možné zahrnout v případě, že aktivity projektu předkládaného do dotačního řízení v oblasti podpory rodiny jsou součástí projektů, na něž organizace obdržela prostředky z výše zmíněných fondů.