Standardy činností sociální práce ve veřejné správě“ (Praha, 12. 6. 2018)

Workshop na téma Standardy činností sociální práce ve veřejné správě se uskutečnil dne 12. června 2018 v Praze. Workshopu se zúčastnili pracovníci působící ve veřejné správě, respektive sociální pracovníci obecních, krajských úřadů a Úřadu práce ČR. Tímto bychom chtěli všem účastníkům a prezentujícím poděkovat za jejich aktivní přístup v rámci celého workshopu. Výstupy z workshopu byly zpracovány a vydány v pátém čísle publikace Zpravodaj sociální práce. Prezentace představené v rámci workshopu naleznete v nabídce níže.

 

Poslední aktualizace: 29. 3. 2021