Sociální tlumočení ve styku s cizinci

Projekt „Sociální tlumočení ve styku s cizinci“ byl vlastním projektem MPSV realizovaným prostřednictvím veřejné zakázky v letech 2011 a 2012. V roce 2011 projekt realizovalo sdružení META o.s., v roce 2012 společnost OLD SCHOOL s.r.o.

Cílem projektu bylo přispět k řešení problému spojeným s neznalosti jazyka nově příchozích cizinců a jejich nedostatečné informovanosti, která vede k závislosti na službách tlumočníků, zprostředkovatelů či agentur, kteří se jejich nepříznivé situace v některých případech snaží využít ve svůj prospěch, a to prostřednictvím vyškolení kvalitních a důvěryhodných tlumočníků v několika nejčastěji poptávaných jazycích - vietnamštině, mongolštině, ruštině, bulharštině a rumunštině.

Inspirací pro zahájení projektu byla Sociálně-tlumočnická služba v Belgii.

Mezi hlavní výstupy projektu patří:

  • vytvoření vzdělávacího modulu pro potenciální sociální tlumočníky z vietnamské, mongolské, ruské, bulharské a rumunské komunity
  • vytvoření Metodiky sociálního tlumočení (naleznete v levém menu)
  • vyškolení celkem 26 tlumočníků, kteří absolvovali placenou stáž na různých místech (tlumočilo se ve školách, neziskových organizacích, ale také na krajské pobočce Úřadu práce ČR, ve zdravotnických zařízeních a například na finančním úřadě)

Projekt Sociální tlumočení se stal inspirací pro další obdobné projekty neziskových organizací.

Poslední aktualizace: 26. 8. 2020