Sociální služby v době epidemie Covid-19

V některých pobytových zařízeních je z důvodu výskytu a dalšího šíření nákazy zákaz návštěv, dále byl vyhlášen zákaz vycházení. Byla vyhlášena povinnost klientů pobytových služeb a jejich blízkých nosit roušky. Nejhorší situace je nyní v Moravskoslezském kraji a vypomáhá zde armáda. Byla vyhlášena povinnost studentů sociálních oborů, aby vypomáhali ve všech sociálních službách. Nově také medici mohou pomáhat v pobytových sociálních službách. Každý kraj má svůj vlastní plán, jak budou postupovat v případě nedostatku personálu, např. „létající skupiny pracovníků“, které mohou zastoupit chybějící personál, jiné spolupracují s Červeným křížem a dobrovolnickými organizacemi. Sociální služby se mohou zaměřit pouze na činnosti ochraňující zdraví jejich klientů. Všechny sociální služby mohou poskytovat návazné činnosti, kterou jsou nyní potřeba a nejsou uvedeny v zákoně o sociálních službách. Byla schválena distribuce ochranných pomůcek pro zdravotně postižené osoby a pro děti v zařízeních vyžadující okamžitou pomoc. Všechna usnesení a doporučené postupy jsou na stránkách MPSV. Co se týče zákazu vycházek, nyní je možné vyjít ven v rámci areálu sociální služby. Každá situace bude posuzována individuálně.