Sociální služby

JAK MPSV POMÁHÁ SOCIÁLNÍM SLUŽBÁM

Celou situaci monitorujeme od prvního potvrzeného případu nákazy COVID-19 v Česku. Okamžitě poté zahájilo MPSV komunikaci s Ministerstvem zdravotnictví, kraji, zaměstnavateli a dalšími partnery. Abychom ochránili klienty a personál sociálních služeb, postupně jsme podle vývoje situace v souvislosti s onemocněním COVID-19 uzavírali některé sociální služby.

Ministerstvo je s jednotlivými kraji a poskytovateli sociálních služeb neustále v komunikaci a jako jedno z mála ministerstvech připravuje a neustále aktualizuje doporučené postupy pro kraje, obce a sociální služby.

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY K MIMOŘÁDNÉMU DOTAČNÍMU ŘÍZENÍ MPSV PRO ROK 2020 NA PODPORU ZAMĚSTNANCŮ FORMOU MIMOŘÁDNÝCH ODMĚN

Byl zveřejněn seznam nejčastějších dotazů ke zmíněnému dotačnímu řízení. Přehled dotazů a odpovědí najdete ZDE (324.54kB).

VÝSLEDKY MIMOŘÁDNÉHO DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ MPSV PRO ROK 2020 NA PODPORU ZAMĚSTNANCŮ FORMOU MIMOŘÁDNÝCH ODMĚN

V přiloženém souboru naleznete souhrnné výsledky mimořádného dotačního řízení MPSV pro rok 2020 na podporu zaměstnanců formou mimořádných odměn.

PLÁN ROZVOLŇOVÁNÍ OPATŘENÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 

Od pondělí 27. dubna se opatření zavedená v sociálních službách kvůli COVID-19 začnou pomalu rozvolňovat. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová chce v souvislosti s předpokládaným příznivým vývojem epidemiologické situace postupně realizovat kroky k obnovení plného fungování sociálních služeb. 

Doporučení pro poskytovatele sociálních služeb ZDE

Plán aktualizovaný 18. května 2020:

DOPORUČENÝ POSTUP PŘI VYHLÁŠENÍ KARANTÉNY

Ministerstvo práce vydalo doporučený postup při vyhlášení karantény v zařízeních sociálních služeb jako jsou domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem. Celý materiál k dispozici ZDE (1.06MB)
 

OCHRANNÉ A DESINFEKČNÍ POMŮCKY

Co se týče desinfekčních a ochranných pomůcek požadavky sociálních služeb jsme zaslali dopisem Ministerstvu zdravotnictví již 11. března. Resort neustále upozorňoval na nedostatek tohoto materiálu. Ochranné prostředky během nouzového stavu distribuovaly kraje dle dodávek Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva vnitra.

Z rozhodnutí užší skupiny Ústředního krizového štábu ze dne 31.3.2020 mají všechny kraje a hlavní město Praha neprodlenou povinnost vytvořit speciální sety ochranných prostředků, které budou obsahovat zejména ochranné brýle, štíty, obleky a respirátory příslušné ochranné třídy. Tyto sety musí být bezprostředně k dispozici všem sociálním službám, kde se u klientů či personálu objeví onemocnění COVID-19.  Dotčená zařízení jsou povinna bezodkladně kontaktovat příslušného pracovníka kraje, případně hlavního města Prahy, na krizovém čísle, které má být dostupné 24 hodin denně. Uvedenými ochrannými prostředky nebudou sociální služby zásobeny preventivně. Ostatní ochranné prostředky jako roušky, rukavice apod. budou nadále pravidelně distribuovány prostřednictvím krajů a hlavního města Prahy. Případný nedostatek ochranných prostředků mohou poskytovatelé sociálních služeb hlásit prostřednictvím interaktivního formuláře ZDE. 

Ministerstvo zravotnictví připravilo v souvislosti s nákazou několik informačních videí:

ČASOVÁ OSA OPATŘENÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH:

 • 3. března byly vydány pokyny k pracovně právním vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci v souvislosti s koronavirem.
 • 3. března vytvořilo MPSV postup, jak se chovat v případě infikování klientů domova pro seniory, či pracovníků, a to ve chvíli kdy stoupl počet nakažených ze 3 na 5. MPSV pak čelilo kritice, že předbíhá situaci a vyvolává paniku. Bohužel se ukázalo, že tento pokyn byl namístě. Ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví bude tento materiál aktualizován. Jeho součástí budou jasné pokyny pro to, jak se sociální služby mají chovat při výskytu COVID19 v zařízení sociálních služeb. Opatření, které jsme rozeslali Asociaci poskytovatelů soc.služeb, krajům, zaměstnavatelům a odborům, k dispozici ZDE (1.36MB).
 • 4. března rozhodla Bezpečnostní rada státu, že zásobování sociálních služeb bude probíhat přes kraje. A že budou zásobovány přednostně, tedy mají stejnou prioritu jako zdravotnická zařízení.
 • 6. března jsme vytvořili postupy pro pečovatelské služby, aby co nejvíce mohly nakupovat a dovážet jídla pro všechny potřebné, kteří jsou doma.
 • 10. března byl vydán zákaz návštěv v pobytových zařízeních soc. služeb jako jsou například domovy seniorů, domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem.
 • 11. března odeslán dopis ministrovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi s informací, že sociální služby stále nemají pomůcky a vyčíslení potřeby ochranných pomůcek za celou ČR (soc. služby). Dopis je k přečtení ZDE.
 • 13. března se vláda dohodla (usnesení vlády č. 207) na uzavření denních stacionářů a možnosti využít při nedostatku pracovních sil studenty pro poskytování sociálních služeb.
 • 13. března byly vydány stanoviska pro poskytovatele sociálních služeb s odpověďmi na nejčastější a nejakutnější otázky.
 • 15. března byl vydán doporučený postup pro terénní a pečovatelské služby.
 • 16. března se vláda dohodla na zákazu vycházek mimo areál zařízení klientům některých typů pobytových služeb (usnesení vlády č. 239). Dochází též k uzavření některých typů zařízení sociálních služeb s účinností od 18. března. Zjednoduší se též administrativní proces související s poskytováním sociálních služeb, což zajistí efektivnější pokrytí nejzákladnějších potřeb klientů.
 • 18. března byl vydán doporučený postup pro poskytovatele sociálních služeb pro osoby bez domova (tj. azylové domy, nízkoprahová denní centra, noclehárny a terénní programy).
 • 20. března Zařízení sociálních služeb mohou ČSSZ po dobu trvání nouzového stavu zasílat Žádosti o provádění výplaty dávek důchodového pojištění (tj. žádost zařízení se souhlasem klienta o výplatu důchodu do zařízení sociálních služeb) prostřednictvím svých datových schránek.
 • 21. března MPSV aktualizovalo doporučený postup pro poskytovatele sociálních služeb v oblasti ukládání pracovní povinnosti studentům pro poskytování sociálních služeb.
 • 23. března MPSV rozjelo telefonickou podporu a pomoc lidem, kteří potřebují pomoc v sociální problematice a to na lince 1212.
 • 23. března se vláda dohodla na zajištění péče o děti od 3 do 10 let pro zaměstnance sociálních služeb a sociální pracovníky, aby měli vhodné podmínky pro svou práci (usnesení vlády č. 276).
 • 25. března předložen návrh zákona o některých úpravách v sociálním zabezpečení, který se týká rozšíření ošetřovného i rodinné příslušníky, kterým byla dočasně uzavřena sociální služba a pečovaly o osoby alespoň s I. stupněm příspěvku na péči.
 • 27. března vydán doporučený postup pro zařízení soc.služeb v případě vyhlášení karantény.
 • 27. března vydává Ministerstvo zdravotnictví doporučený postup pro domovy seniorů a současně mimořádné opatření, které nebylo konzultováno s Ministerstvem práce a sociálních věcí.
 • 31. března Ústřední krizový štáb vydal rozhodnutí ukládající krajům neprodlenou povinnost vytvořit speciální sety ochranných prostředků, které musí být bezprostředně k dispozici všem sociálním službám, kde se u klientů či personálu objeví onemocnění COVID-19. Pro hlášení nedostatku ochranných prostředků mohou poskytovatelé sociálních služeb využít interaktivního formuláře ZDE
 • 9. dubna Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření pro poskytovatele sociálních služeb týkající se testování zaměstnanců na přítomnost specifických protilátek proti nemoci COVID-19.
 • 17. dubna MPSV vydalo Doporučený postup č. 7 pro COVID zóny a ochranu zaměstnanců a klientů v sociálních službách v souvislosti s onemocněním COVID-19. (Plné znění ZDE (4.49MB))
 • 24. dubna vláda schválila plán MPSV na postupné rozvolňování opatření zavedených v sociálních službách v souvislosti s COVID-19
 • 27. dubna byl vydán Doporučený postup pro obnovení poskytování některých druhů sociálních služeb od 27. 4. 2020
 • 4. května MPSV zveřejnilo stanovisko k zabezpečení dalšího vzdělávání pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách v době nouzového stavu ZDE a stanovisko k podmínce absolvování kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách v době nouzového stavu ZDE
 • 7. května MPSV publikovalo aktualizaci Doporučeného postupu č. 5 pro ukládání pracovní povinnosti studentům pro poskytování sociálních služeb. Pracovní povinnost studentů svým usnesením zrušila vláda s platností od 11. 5. 2020
 • 11. května byl vydán Doporučený postup č. 9  pro obnovení poskytování některých druhů sociálních služeb od 11. 5. 2020. (Více informací ZDE)
 • 13. května MPSV vyhlásilo mimořádné dotační řízení pro rok 2020 na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19. Detaily o výzvě ZDE
 • 14. května bylo aktualizováno Stanovisko MPSV k zabezpečení dalšího vzdělávání pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách v době nouzového stavu. Jeho plné znění ZDE (553.35kB)
 • 18. května byl vydán doporučený posup, který definuje pravidla pro nastavení režimu v zařízeních sociálních služeb tak, aby klient mohl přijímat návštěvy a tím se výrazně snížilo jeho riziko sociální izolace. Podrobněji ZDE
 • 22. května byl vydán doporučený postup pro otevření denních stacionářů, týdenních stacionářů, center denních služeb, sociálně terapeutických dílen, sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením pro všechny cílové skupiny kromě osob starších 50 let. Podrobněji ZDE
 • 29. května MPSV spustilo sběr žádostí o mimořádnou dotaci na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách.
 • 1. července  zrušilo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření s účinností od 2. července, které nařizovalo vybraným poskytovatelům sociálních služeb povinnost přijímat nové klienty do zařízení pouze na základě negativního testu na přítomnost koronaviru.
 • 3. července vydalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření s účinností od 4. července do odvolání upravující režimová opatření v zařízeních sociálních služeb. Zavádí se povinnost nosit ochranné prostředky v týdenních stacionářích, pobytových odlehčovacích službách, v domovech se zvláštním režimem, v domovech pro seniory a pro osoby se zdravotním postižením. Dále Ministerstvo zdravotnictví stanovuje podmínky návštěv v pobytových sociálních službách (vyjma chráněného bydlení) a v odlehčovacích sociálních službách v pobytové formě.
 • 21. července MPSV zveřejnilo výsledky mimořádného dotačního řízení pro rok 2020 na podporu zaměstnanců formou mimořádných odměn. Seznam poskytovatelů sociálních služeb, kteří si během 1. výzvy požádali o odměny pro své zaměstnance, naleznete ZDE.

 

DOPORUČENÉ POSTUPY:

- Doporučený postup c. 0 pro poskytovatele sociálních služeb v souvislosti s epidemií COVID-19 (Plné znění ZDE (1.36MB))

- Doporučený postup č. 1 pro poskytovatele sociálních služeb v souvislosti s epidemií COVID-19 (Plné znění ZDE (462.09kB))
Odpovídá na nejčastější otázky poskytovatelů týkající se např. jak postupovat v oblasti pracovněprávních předpisů, jak nastavit preventivní opatření či kdy lze přerušit poskytování služeb.

- Doporučený postup č. 2 v souvislosti pozastavením činnosti denních stacionářů a dalších sociálních služeb (Plné znění ZDE (584.23kB))
Souhrnné informace pro poskytovatele denních stacionářů a dalších sociálních služeb, které jsou od 13.3. a 16.3. na základě usnesení vlády uzavřeny.

- Doporučený postup č. 3 pro terénní pečovatelské služby (Plné znění ZDE (365.11kB))
Vzhledem ke zvýšené poptávce hlavně u seniorů po poskytnutí stravy nebo pořízení nákupu potravin a léků, MPSV doporučuje, aby poskytovatelé pečovatelské služby se zaměřili na tyto základní činnosti, ale samozřejmě, tak aby nedošlo k ohrožení života a zdraví klientů. Své služby mohou rozšířit i pro nové klienty, a to včetně těch, kteří se nacházejí v karanténě.

- Doporučený postup č. 4 pro poskytovatele sociálních služeb pro osoby bez domova (tj. azylové domy, nízkoprahová denní centra, noclehárny a terénní programy) (Plné znění ZDE (325.7kB), aktualizováno 7. 4. 2020)
Zákaz shromažďování osob s počtem více jak 30 osob se nevztahuje na poskytování sociálních služeb, pokud takové sociální služby nebyly usnesením vlády přerušeny. MPSV doporučuje rozšířit poskytování sociální služby noclehárna na 24 hodinový provoz 7 dní v týdnu. MPSV v pobytových službách sociální prevence doporučuje měřit klientům teplotu a sledovat další příznaky onemocnění COVID-19.

- Doporučený postup č. 5 pro ukládání pracovní povinnosti studentům pro poskytování sociálních služeb (Plné znění ZDE (523.01kB), aktualizováno 7. 5. 2020)
Vzhledem ke zvýšené poptávce hlavně u seniorů po poskytnutí stravy nebo pořízení nákupu potravin a léků, MPSV doporučuje, aby poskytovatelé pečovatelské služby se zaměřili na tyto základní činnosti, ale samozřejmě, tak aby nedošlo k ohrožení života a zdraví klientů. Své služby mohou rozšířit i pro nové klienty, a to včetně těch, kteří se nacházejí v karanténě.

- Doporučený postup č. 6 při vyhlášení karantény v zařízeních sociálních služeb jako jsou domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem. (Plné znění ZDE (1.06MB))

- Doporučený postup č. 7 pro COVID zóny a ochranu zaměstnanců a klientů v sociálních službách v souvislosti s onemocněním COVID-19. (Plné znění ZDE (4.49MB))

- Doporučený postup č. 8 pro pro aplikaci usnesení vlády č. 462 – obnovení poskytování některých druhů sociálních služeb od 27. 4. 2020. Je vydáván jako aplikační postup pro první krok v pátek 24. 4. 2020 vládou schváleného Plánu rozvolnění opatření přijatých v souvislosti s řešením pandemie v oblasti sociálních služeb. (Plné znění ZDE (245.85kB))
Plán rozvolnění a související vládní usnesení:
Plán rozvolnění (201.86kB)
Usnesení vlády č. 461 (126.65kB)
Usnesení vlády č. 462 (127.36kB)

- Doporučený postup č. 9 pro aplikaci usnesení vlády č. 521 - obnovení poskytování některých druhů sociálních služeb od 11. 5. 2020. Jedná se o postupné obnovení poskytování sociálních služeb Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež a Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. (Plné znění ZDE (554.68kB))

- Doporučený postup č. 10 pro aplikaci návštěv u klientů v zařízeních sociálních služeb od 25. 5. 2020 definuje pravidla pro nastavení režimu v zařízeních sociálních služeb tak, aby klient mohl přijímat návštěvy a tím se výrazně snížilo jeho riziko sociální izolace. (Plné znění ZDE (128.54kB))

- Doporučený postup č. 11 pro aplikaci pro aplikaci aktualizovaného plánu obnovení poskytování některých druhů sociálních služeb od 25. 5. 2020. Je vydáván jako aplikační postup pro otevření denních stacionářů, týdenních stacionářů, center denních služeb, sociálně terapeutických dílen, sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením pro všechny cílové skupiny kromě osob starších 50 let. (Plné znění ZDE (213.22kB))
Součástí je i k využití návrh vzoru čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Ke stažení ZDE (31.16kB) 

 

DOTAČNÍ TITUL

Vláda 7. května schválila návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) na mimořádné odměny pro zaměstnance v sociálních službách. Mimořádné odměny obdrží zaměstnanci všech sociálních služeb, poskytovaných jak ve formě pobytové, tak terénní i ambulantní. 

 

Přímá péče (pečovatelé)
hrubá mzda

Ostatní (kuchaři, uklízeči, údržbáři)
hrubá mzda

Zařízení s COVID

40.000 Kč/měs.

235 Kč /hodina

20.000 Kč/měsíčně

115 Kč/hodina

Zařízení bez COVID

10.000 Kč/měsíčně

59 Kč/hodina

Všichni poskytovatelé sociálních služeb (včetně soukromých zařízení – mimo krajskou síť) v ČR budou moci žádat o dotaci na odměny pro své zaměstnance za období od 13.března do 31.května. Na tyto prémie bude vyčleněno přes 5,2 mld. Kč. O dotaci si mohou zažádat nejdříve od 29.5.2020. Podle zákona poté musí být dotační titul zveřejněn po dobu alespoň 30 dní.

Podrobné informace o Vyhlášení mimořádného dotačního řízení MPSV pro rok 2020 na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19 ke stažení ZDE (379.37kB).

Nejčastější dotazy a odpovědi k tomuto mimořádnému dotačnímu řízení MPSV najdete ZDE.

Informace týkající se obsahu žádosti lze v průběhu zpracování žádosti získat prostřednictvím e-mailové adresy zdenka.simurdova@mpsv.cz

 

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem poskytovatelům a pracovníkům pobytových, terénních a ambulantních sociálních služeb za jejich práci. Uvědomujeme si, že právě v těchto chvílích je ještě víc důležitá než kdy dříve. Jste skvělí a vážíme si toho, co děláte!

Poslední aktualizace: 21. 7. 2020