Informace pro sociální služby

JAK MPSV POMÁHÁ SOCIÁLNÍM SLUŽBÁM

AKTUÁLNĚ

ONLINE PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ

PORADENSKÁ LINKA PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY

AKTUÁLNÍ USNESENÍ VLÁDY

DOPORUČENÝ POSTUP PŘI VYHLÁŠENÍ KARANTÉNY

ČASOVÁ OSA OPATŘENÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

DOPORUČENÉ POSTUPY

PODĚKOVÁNÍ

 

JAK MPSV POMÁHÁ SOCIÁLNÍM SLUŽBÁM

Celou situaci monitorujeme od prvního potvrzeného případu nákazy COVID-19 v Česku. Okamžitě poté zahájilo MPSV komunikaci s Ministerstvem zdravotnictví, kraji, zaměstnavateli a dalšími partnery. Abychom ochránili klienty a personál sociálních služeb, postupně jsme podle vývoje situace v souvislosti s onemocněním COVID-19 uzavírali některé sociální služby.

Ministerstvo je s jednotlivými kraji a poskytovateli sociálních služeb neustále v komunikaci a jako jedno z mála ministerstvech připravuje a neustále aktualizuje doporučené postupy pro kraje, obce a sociální služby.


ZPĚT NA ROZCESTNÍK

 

AKTUÁLNĚ:

Leták 5 důvodů proč se očkovat je k dispozici ke stažení v tiskové kvalitě ZDE (1.28MB).

Dne 30.11. vláda rozhodla s účinností od 5.12.2020 o povolení návštěv v domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem a odlehčovacích službách v pobytové formě za podmínky podstoupení testu před vstupem do zařízení. Více ZDE (aktualizované krizové opatření ze 7.1.2021). Dne 2. prosince byl za tímto účelem zveřejněn Doporučený postup č. 17/2020. Postup naleznete ZDE

Na základě usnesení Vlády ČR č. 1370 ze dne 21. prosince 2020 ( ZDE (130.66kB)) - zrušení zákazu vycházení uživatelů domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem od 22. prosince 2020 MPSV zveřejnilo doporučení ( ZDE (175.45kB)) k tomuto usnesení a zároveň v návaznosti na toto usnesení a na usnesení vlády ze dne 30. listopadu č. 1264 MPSV vyhlašuje dotační řízení ( ZDE (175.65kB)).

 

Desatero pro návštěvy je k dispozici ke stažení v tiskové kvalitě ZDE (3.89MB).

ONLINE PSYCHLOGICKÉ PORADENSTVÍ

Dne 30.11. vláda rozhodla s účinností od 5.12.2020 o povolení návštěv v domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem a odlehčovacích službách v pobytové formě za podmínky podstoupení testu před vstupem do zařízení. Více ZDE. Dne 2. prosince byl za tímto účelem zveřejněn Doporučený postup č. 17/2020. Postup naleznete ZDE (213.99kB)

Dne 18. 11. MPSV zveřejňuje nejčastější otázky a odpovědi k povinnosti realizovat antigenní testování v sociálních službách. Odpovědi vypracovala Všeobecná zdravotní pojišťovna. Dokument je k nahlédnutí ZDE (211.78kB)

Dne 13. 11. 2020 VZP zaslala všem sociálním službám, které mají za povinnost provádět antigenní testování, do datových schránek Stručného průvodce vykazováním antigenních testů. Více ZDE (868.44kB) a také návod na používání dodaného screeningového POC antigenního testu. Více ZDE (2.43MB).

Všeobecná zdravotní pojišťovna také zveřejnila Organizační opatření VZP ČR č. 50/2020 v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeným virem SARS-CoV-2, ve kterém zpřesňuje způsob distribuce antigenních testů na SARS-CoV-2, způsob úhrady a způsob vykazování. Více naleznete ZDE (217.42kB).

Dále také VZP uveřejnila seznam sociálních služeb, kterým budou distribuovány screeningové POC antigenní testy. Více naleznete ZDE (1.2MB).

Mimořádné opatření

Povinné pravidelné testování zaměstnanců antigenními testy v domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem, domovech pro osoby se zdravotním postižením, v pobytových odlehčovacích službách a u poskytovatelů pečovatelských služeb s účinností od 4.11.2020. Dne 3.11. bylo aktualizováno Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, že povinné pravidelné testování se bude týkat i zaměstnanců chráněného bydlení, týdenních stacionářů a osobní asistence. Mimořádná opatření byla aktualizována s účinností od  21.11.2020 (nové znění naleznete ZDE a ZDEZaměstnanci všech těchto zařízení mají navíc povinnost od 9.11.2020 při kontaktu s klienty nosit ochranné pomůcky, a to minimálně respirátor třídy FFP2. Více ZDE (odkaz bude aktualizován).

Povinné pravidelné testování antigenními testy klientů v domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem, domovech pro osoby se zdravotním postižením a v pobytových odlehčovacích službách s účinností od 4.11.2020. Aktualizováno s účinností od 21.11.2020 Více ZDE

Ministerstvo zdravotnizctví zveřejnilo dokument "Algoritmus použití a interpretace antigenního testu v detekci nemoci COVID-19 pro sociální služby". Prohlédnouit si jej můžete ZDE (237.41kB)

 

Důležitá aktuální doporučení

- Doporučený postup č. 6 při vyhlášení karantény v zařízeních sociálních služeb jako jsou domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem. (Plné znění ZDE (1.06MB))

- Doporučený postup č. 12 - Doporučení pro poskytovatele sociálních služeb domov pro osoby se zdravotním postižením, domov pro seniory, domov se zvláštním režimem a odlehčovací služba v pobytové formě pro organizaci poskytování dle stupňů pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví. Postup se bude dle vývoje průběžně aktualizovat. Účinnost je od 14.9.2020. Postup naleznete ZDE (345.14kB)

- Doporučený postup č. 14 - Doporučení pro aplikaci krizového usnesení Vlády ČR ohledně zákazu návštěv a zákazu vycházení v sociálních službách a doporučení pro aplikaci krizového usnesení Vlády ČR týkající se přerušení poskytování na základě uzavřené smlouvy s uživatelem podle § 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, Postup naleznete ZDE (160.46kB)

Další doporučené postupy naleznete ZDE

Sociální služby - vzdělávání ONLINE

Aktuálně k sociálním službám: MPSV umožňuje provádět všechny akreditované programy distanční formou (online) s výjimkou vzdělávacích programů vyžadujících praktický nácvik dovedností (nutná přítomnost účastníků a lektorů). Distanční formou je možné vyučovat také Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách s výjimkou hodin výuky odborné praxe. Další aktuální informace ZDE.

 

ZPĚT NA ROZCESTNÍK

 

PORADENSKÁ LINKA PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY

V pondělí 14. 9. 2020 spustilo MPSV provoz poradenské linky pro sociální služby. Provoz linky je zajištěn v pracovní dny v době od 9:00 do 17:00 hodin. Linka je určena pro poskytovatele sociálních služeb. Cílem linky je podat informace o postupech sociálních služeb v době epidemie COVID-19, o doporučeních MPSV, o SEMAFORU a dalších aktivitách MPSV vč. informací o dotačním titulu MPSV na podporu sociálních služeb. Bude také poskytovat základní kontakty, na koho se obrátit s dalšími dotazy mimo resort MPSV. Upozorňujeme, že linka nemůže poskytovat zdravotnické informace.

ZPĚT NA ROZCESTNÍK

 

AKTUÁLNÍ USNESENÍ VLÁDY K SOCIÁLNÍM SLUŽBÁM A PŘÍBUZNÝM OBLASTEM

Usnesení vlády č. 1028 (109.01kB)– úprava základních činností, povinnost nošení roušek při poskytování terénních služeb, povinnost hlásit karanténu a pozitivní výsledek na COVID-19 poskytovatelům sociálních služeb, rozšíření činnosti nocleháren.

Usnesení vlády č. 1030 (102.4kB) – o distribuci ochranných osobních prostředků pro osoby se zdravotním postižením

Usnesení vlády č. 1031 (108.49kB) - o distribuci ochranných osobních prostředků pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Usnesení vlády č. 1033 (105.45kB) – zajištění předškolní péče pro děti od 3-10 let pro zaměstnance mj. sociálních služeb a sociálních pracovníků na úřadech

Usnesení vlády č. 1085 (126.61kB) - prodloužení zákazu návštěv v lůžkových zdravotnických zařízeních, v domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem do konce nouzového stavu, 3. listopadu do 23:59

Usnesení vlády č. 1117 – povinnost vyčlenit prostory s lůžkovou kapacitou pro izolaci osob, u kterých se prokázala nákaza koronavirem a jejich zdravotní stav nevyžaduje poskytování zdravotní péče (přijato 30.10., účinnost od 9.11.)

Usnesení vlády č. 1027 (109.8kB)– uložení pracovní povinnosti studentů sociálních oborů středních, vyšších a vysokých škol. Aktualizované usnesení vlády č. 1226 - k uložení pracovní povinnosti s účinností s účinností ode dne 25.11.2020.

Usnesení vlády č. 1336 (200.79kB) - zrušení pracovní povinnosti studentů s účinností od 16. 12. 2020

Usnesení vlády č. 1370 (130.66kB) – zrušení zákazu vycházení klientů domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem s účinností od 22.12.2020

Usnesení vlády č. 2021 - aktualizované krizové opatření o povolení návštěv v domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem a odlehčovacích službách v pobytové formě za stanovených podmínek s účinností od 11. 1. 2021

Usnesení Vlády ČR č. 119 (209.29kB) - udělena výjimka pro praktickou přípravu na výkon regulovaného povolání sociální pracovník podle zákona o sociálních službách. To se týká studentů VOŠ i VŠ zařazených do oborů vzdělání podle § 110 zákona o sociálních službách.  (Nahrazeno usnesením vlády č. 126)

Usnesení vlády č. 126 (169.78kB) – od 15. února 2021 po dobu nouzového stavu možné realizovat kurzy s akreditovaným programem (dle § 117a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) prezenční formou, a to při dodržení podmínek stanovených v usnesení a dále přijatých epidemiologických opatření. Jedná se o umožnění prezenčního vzdělávání (s danými podmínkami) jak pro kvalifikační kurzy pro pracovníky v sociálních službách, tak i pro ostatní akreditované kurzy dalšího vzdělávání podle zákona o sociálních službách.

Usnesení vlády č. 130 (149.29kB)krizové opatření k zajištění předškolní péče pro děti od 3-10 let pro zaměstnance mj. sociálních služeb a sociálních pracovníků na úřadech s účinností od 15. února 2021

Usnesení vlády č. 131 (152.17kB) – krizové opatření k omezení návštěv u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě (podle § 44, 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) s účinností od 15. února 2021

Usnesení vlády č. 132 (129.51kB) – krizové opatření k vycházkám uživatelů mimo objekt nebo areál zařízení, ve kterém je poskytována sociální služba podle § 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 15. února 2021

Usnesení vláda č. 138 (124.45kB) – souhlas se záměrem Ministerstva zdravotnictví vydat s účinností od 15. února 2021 změnu mimořádného opatření ze dne 20. listopadu 2020, č. j.: MZDR 47828/2020-7/MIN/KAN, a mimořádného opatření ze dne 20. listopadu 2020, č. j.: MZDR 47828/2020-8/MIN/KAN

Usnesení vlády č. 140 (128.09kB) - krizové opatření k zajištění a organizaci vyčlenění prostor s lůžkovou kapacitou pro izolaci osob, u kterých se prokázala nákaza koronavirem s účinností od 15. února 2021

Aktuální mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví k sociálním službám

 • Mimořádné opatření – povinnost poskytovatelů sociálních služeb provádět hlášení prostřednictví ISIN s účinností od 1. 10. 2020. Více ZDE, příručka pro vyplnění žádosti ZDE (896.96kB). Pro získání přístupu využijte formulář ISIN ZDE, příručka pro vyplnění žádosti ZDE (428.3kB).

 • Mimořádné opatření – omezení provozu zdravotnických zařízení lůžkové péče a zařízení sociálních služeb s účinností od 1. 9. 2020 do odvolání. Více ZDE

 • Mimořádné opatření – izolace a karanténa, s účinností od 1. 9. 2020 do odvolání. Více ZDE

 • Mimořádné opatření – organizace a provádění karantény u poskytovatelů sociálních služeb. Více ZDE

 • Mimořádné opatření – Povinné pravidelné testování zaměstnanců antigenními testy v domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem, domovech pro osoby se zdravotním postižením, v pobytových odlehčovacích službách, u poskytovatelů pečovatelských služeb, osobní asistence, chráněného bydlení a v týdenních stacionářích s účinností od 4.11.2020.  Zaměstnanci těchto zařízení mají povinnost od 9.11. 2020 při kontaktu s klienty nosit ochranné pomůcky, a to minimálně respirátor třídy FFP2. Aktualizováno s účinností od 21.11.2020. Více ZDE a ZDE.

 

ZPĚT NA ROZCESTNÍK

 

DOPORUČENÝ POSTUP PŘI VYHLÁŠENÍ KARANTÉNY

Ministerstvo práce vydalo doporučený postup při vyhlášení karantény v zařízeních sociálních služeb jako jsou domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem. Celý materiál k dispozici ZDE (1.06MB)

 

ZPĚT NA ROZCESTNÍK

 

OCHRANNÉ A DESINFEKČNÍ POMŮCKY

Co se týče desinfekčních a ochranných pomůcek požadavky sociálních služeb jsme zaslali dopisem Ministerstvu zdravotnictví již 11. března. Resort neustále upozorňoval na nedostatek tohoto materiálu. Ochranné prostředky během nouzového stavu distribuovaly kraje dle dodávek Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva vnitra.

Z rozhodnutí užší skupiny Ústředního krizového štábu ze dne 31.3.2020 mají všechny kraje a hlavní město Praha neprodlenou povinnost vytvořit speciální sety ochranných prostředků, které budou obsahovat zejména ochranné brýle, štíty, obleky a respirátory příslušné ochranné třídy. Tyto sety musí být bezprostředně k dispozici všem sociálním službám, kde se u klientů či personálu objeví onemocnění COVID-19.  Dotčená zařízení jsou povinna bezodkladně kontaktovat příslušného pracovníka kraje, případně hlavního města Prahy, na krizovém čísle, které má být dostupné 24 hodin denně. Uvedenými ochrannými prostředky nebudou sociální služby zásobeny preventivně. Ostatní ochranné prostředky jako roušky, rukavice apod. budou nadále pravidelně distribuovány prostřednictvím krajů a hlavního města Prahy. Případný nedostatek ochranných prostředků mohou poskytovatelé sociálních služeb hlásit prostřednictvím interaktivního formuláře ZDE. 

Ministerstvo zravotnictví připravilo v souvislosti s nákazou několik informačních videí:


ZPĚT NA ROZCESTNÍK

 

ČASOVÁ OSA OPATŘENÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH:

 • 14. února - přijato  usnesení Vlády ČR č. 126 (169.78kB). Od 15. února 2021 po dobu nouzového stavu je možné realizovat kurzy s akreditovaným programem (dle § 117a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) prezenční formou, a to při dodržení podmínek stanovených v usnesení a dále přijatých epidemiologických opatření. Jedná se o umožnění prezenčního vzdělávání (s danými podmínkami) jak pro kvalifikační kurzy pro pracovníky v sociálních službách, tak i pro ostatní akreditované kurzy dalšího vzdělávání podle zákona o sociálních službách.

 • 14. února - přijato usnesení vlády č. 130, které se týká zajištění předškolní péče pro děti
  od 3-10 let pro zaměstnance mj. sociálních služeb a sociálních pracovníků
  na úřadech s účinností od 15. února 2021.

 • 14. února – přijato usnesení vlády č. 131, které se týká omezení návštěv u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě (podle § 44, 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb.,
  o sociálních službách) s účinností od 15. února 2021

 • 14. února – přijato usnesení vlády č. 132, které se týká vycházek uživatelů mimo objekt nebo areál zařízení, ve kterém je poskytována sociální služba podle § 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb.,
  o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 15. února 2021

 • 14. února - přijato usnesení vlády č. 138, kterým se mění platnost mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. listopadu 2020, č. j.: MZDR 47828/2020-7/MIN/KAN , a mimořádného opatření ze dne 20. listopadu 2020, č. j.: MZDR 47828/2020-8/MIN/KAN s účinností od 15. února 2021. Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví k antigennímu testování pozbývají platnosti po jejich odvolání a nikoliv po skončení nouzového stavu - Více ZDE

 • 14. února – přijato usnesení vlády č. 140, které se týká zajištění a organizace vyčlenění prostor s lůžkovou kapacitou pro izolaci osob, u kterých se prokázala nákaza koronavirem s účinností od 15. února 2021

 • 9. února - Na základě usnesení Vlády ČR č. 119 (209.29kB) je od 9. února 2021 udělena výjimka pro praktickou přípravu na výkon regulovaného povolání sociální pracovník podle zákona o sociálních službách. To se týká studentů VOŠ i VŠ zařazených do oborů vzdělání podle § 110 zákona o sociálních službách.
 • 7. ledna – přijato usnesení vlády č. 2021, kterým se aktualizuje režim návštěv v domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem a odlehčovacích službách v pobytové za stanovených podmínek formě s účinností od 11. 1. 2021
 • 17. prosince – MPSV zveřejnilo na svém YouTube kanálu krátké video pro návštěvy, které zpracovali Lékaři bez hranic (odkaz ZDE). Lékaři bez hranic vydali k návštěvám také tiskovou zprávu: Průzkum Lékařů bez hranic: návštěv v domovech seniorů se obává většina zařízení. Pro klienty jsou ale důležité a stačí dodržovat jednoduchá pravidla. Metodické a podpůrné materiály pro profesionály v první linii v souvislosti s pandemií Covid-19 jsou dostupné na speciálním webu Lékaři bez hranic | Společný boj proti COVID-19.
 • 16. prosince – přijato usnesení vlády č. 1325, kterým se povolují od 16.12.2020 vycházky v domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem za stanovených podmínek.
 • 14. prosince - přijato usnesení vlády č. 1336 (200.79kB) - zrušení pracovní povinnosti studentů s účinností od 16. 12. 2020. S účinností od 16.12.2020 se také ukončuje platnost Doporučeného postupu č. 15 - pro realizaci uložení pracovní povinnosti studentům pro zajištění poskytování sociálních služeb a poskytování péče v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP).

 • 11. prosince - MPSV vyhlásilo dotační řízení k poskytnutí příspěvku na výkon činností sociální práce (s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí) formou dotace ze státního rozpočtu krajům, hl. m. Praze, obcím s rozšířenou působností a obcím s pověřeným obecním úřadem pro rok 2021. Více informací v tiskové zprávě ZDE (178.51kB) a na webu MPSV ZDE

 • 7. prosince - MPSV ve spolupráci se Sociální klinikou a Českým institutem biosyntézy zajišťuje speciální online pomoc pro všechny, kdo se během pandemie starají o ohrožené skupiny obyvatel nebo s nimi řeší ekonomické a sociální důsledky pandemie. Více informací ZDE a odkaz na online objednání ZDE

 • 2. prosince - byl zveřejněn - Doporučený postup č. 17/2020 ohledně výjimky ze zákazu návštěv na základě provedeného POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2. Postup naleznete ZDE (213.99kB)Tento doporučený postup navazuje na opatření vyplývající z PES: Protiepidemický systém ČR – stupně pohotovosti dle aktuální epidemiologické situace. Matici opatření naleznete ZDE (247.66kB) včetně Pravidel vyhodnocování epidemie COVID-19 a vyhlašování stupňů pohotovosti (naleznete ZDE (315.72kB)). Více najdete na https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/pes.

 • 30. listopadu – přijato usnesení vlády č. 1264, kterým se povolují od 5.12.2020 návštěvy v domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem a odlehčovacích službách v pobytové formě za podmínky podstoupení testu před vstupem do zařízení.

 • 23. listopadu – vláda schválila aktualizace usnesení č. 1027. S účinností ode dne 25.11.2020 se bude přednostně ukončovat pracovní povinnosti žákům posledních ročníků středních škol a studentům posledních ročníků vyšších odborných škol Více ZDE.

 • 20. listopadu - Ministerstvo zdravotnictví aktualizovalo mimořádná opatření týkající se testování klientů a zaměstnanců v sociálních službách. Více ZDE, ZDE a ZDE.

 • 20. listopadu - Psychologická služba HZS ČR vytvořila leták "Možnosti podpory při izolaci našich blízkých v nemocnici a jinde". Přečíst si jej můžete ZDE (534.88kB). Materiál je dostupný i ve formě krátkých videí ZDE

 • 16. listopadu - MPSV aktualizovalo doporučený postup č. 14. Aktualizace se týká části „Zákaz vycházení“.

 • 13. listopadu - VZP zaslala všem sociálním službám, které mají za povinnost provádět antigenní testování, do datových schránek Stručného průvodce vykazováním antigenních testů. Více ZDE (868.44kB) a také návod na používání dodaného screeningového POC antigenního testu. Více ZDE (2.43MB).

  Všeobecná zdravotní pojišťovna také zveřejnila Organizační opatření VZP ČR č. 50/2020 v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeným virem SARS-CoV-2, ve kterém zpřesňuje způsob distribuce antigenních testů na SARS-CoV-2, způsob úhrady a způsob vykazování. Více naleznete ZDE (217.42kB).

  Dále také VZP uveřejnila seznam sociálních služeb, kterým budou distribuovány screeningové POC antigenní testy. Více naleznete ZDE (1.2MB).

 • 9. listopadu - Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR vydala pro potřebu informovanosti poskytovatelů Organizační opatření VZP ČR č. 50/2020, které je zveřejněno na webových stránkách pojišťovny. Toto organizační opatření definuje popis distribuce, podmínky vykazování a úhrady předmětných výkonů provádění testování prostřednictvím screeningových POC antigenních testů dodaných smluvním distributorem zdravotních pojišťoven, a zároveň povinnosti poskytovatelů, kterým smluvním distributorem zdravotních pojišťoven screeningové POC antigenní testy dodány.

 • 4. listopadu - Ministerstvo zdravotnizctví zveřejnilo dokument "Algoritmus použití a interpretace antigenního testu v detekci nemoci COVID-19 pro sociální služby". Prohlédnouit si jej můžete ZDE (237.41kB)

 • 3.listopadu – Bylo rozšířeno mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ve věci povinného pravidelného testování zaměstnanců (účinnost 4.11.2020) a povinného nošení ochranných pomůcek, a to minimálně respirátoru třídy FFP2 zaměstnanců vybraných služeb (účinnost 9.11.2020). Nově se bude týkat i zaměstnanců chráněného bydlení, týdenních stacionářů a osobní asistence. V této souvislosti vláda schválila pro dotčené sociální služby distribuci 3 mil. ks respirátorů třídy FFP2. Týká se domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem, domovů pro osoby se zdravotním postižením, pobytových odlehčovacích služeb, poskytovatelů pečovatelských služeb, chráněného bydlení, osobní asistence a týdenních stacionářů .

 • 2. listopadu - Ministerstvo zdraavotnictví zveřejnilo mimořádné opatření – Povinné pravidelné testování zaměstnanců antigenními testy v domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem, domovech pro osoby se zdravotním postižením, v pobytových odlehčovacích službách a u poskytovatelů pečovatelských služeb s účinností od 4.11.2020. Zaměstnanci těchto zařízení mají povinnost při kontaktu s klienty nosit ochranné pomůcky, a to minimálně respirátor třídy FFP2. Více ZDE
 • 2. listopadu - Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo mimořádné opatření – Povinné pravidelné testování antigenními testy klientů v domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem, domovech pro osoby se zdravotním postižením a v pobytových odlehčovacích službách s účinností od 4.11.2020. Více ZDE
 • 30. října - přijto usnesení vlády č. 1117 – povinnost vyčlenit prostory s lůžkovou kapacitou pro izolaci osob, u kterých se prokázala nákaza koronavirem a jejich zdravotní stav nevyžaduje poskytování zdravotní péče (přijato 30.10., účinnost od 9.11.) Více ZDE
 • 30. října -  MPSV zveřejnilo výsledky mimořádného dotačního řízení na podporu finančního ohodnocení sociálních pracovníků krajských úřadů pro rok 2020. Více informací ZDE
 • 30. října - vláda prodloužila  zákaz návštěv (220.89kB) v domově pro seniory, v domovech se zvláštním režimem a v odlehčovacích službách v pobytové formě. Zákaz platí do 20. 11. 2020.
 • 27. října - MPSV rozeslalo dopis s poděkováním ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové sociálním službám za jejich dosavadní úsilí v boji proti šíření koronaviru. K dispozici ZDE
 • 27. října - MPSV vydalo Doporučený postup č. 16 - Doporučení pro sociální pracovníky krajských a obecních úřadů při podpoře neformálně pečujících v situaci pandemie COVID-19 (plné znění ZDE (328.53kB)).
 • 26. října - proběhlo další ze série jednání mezi MPSV a zástupci MZ včele s ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou. Dílčí závěry z tohoto jednání naleznete ZDE (193.83kB)
 • 24. října - MPSV aktualizovalo Doporučený postup č. 15 - pro realizaci uložení pracovní povinnosti studentům pro zajištění poskytování sociálních služeb a poskytování péče v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP). Kraj a hlavní město Praha zasílají na MPSV aktuální údaje v tabulce vždy každé pondělí s údaji za předchozí týden.
 • 23. října – bylo vydáno usnesení vlády č. 1085, kterým se prodloužil zákaz návštěv v lůžkových zdravotnických zařízeních, v domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem až do konce nouzového stavu, 3. listopadu do 23:59 hodin. V platnosti zůstávají i všechny stávající výjimky. Zákaz se tedy netýká mimo jiné návštěv nezletilých pacientů a klientů, návštěv pacientů a klientů s omezenou svéprávností, návštěv umírajících či návštěv klientů, u kterých to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace.
 • 22. října - Od září 2020 obnovila paní ministryně každotýdenní setkání se zástupci poskytovatelů sociálních služeb a dalších partnerů s cílem zajištění co největší ochrany pro ohrožené skupiny a získání podnětů pro nastavení režimových opatřeních.  
 • 19. října - V září 2020 Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s ICŘT a s Centrem biologické ochrany Těchonín zpracovalo interaktivní Pomůcku ke zvládnutí epidemie COVID_19 pro domovy sociálních služeb, který byl v měsíci říjnu aktualizován. Materiál najdete ZDE (9.76MB)
 • 13. října - zveřejněn Doporučený postup č. 15 - Pro realizaci uložení pracovní povinnosti studentům pro zajištění poskytování sociálních služeb a poskytování péče v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP)
 • 13. října - byl vydán Doporučený postup č. 14 pro aplikaci krizového usnesení Vlády ČR. Postup naleznete ZDE (160.46kB)
 • 12. října - byla zveřejněna usnesení vlády k sociálním službám a příbuzným oblastem. Přečíst si je můžete ZDE
 • 12. října - bylo zveřejněno Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí k zabezpečení dalšího vzdělávání pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách v roce 2020. Dokument naleznete ZDE (90.11kB)
 • 12. říjnaMPSV zveřejňuje k využití příklad dobré praxe v oblasti personálního zajištění sociálních služeb z úrovně kraje. Jedná se o materiál vytvořený Královehradeckým krajem, který upravuje možnost využití mobilních/létajících týmů. Zveřejňujeme metodiku (171.8kB) a vzorové smlouvy ( ZDE (155.08kB)a ZDE (132.4kB)).
 • 8. října - zveřejněna uživatelská příručka pro poskytovatele sociálních služeb vkládajících data do ISIN
 • 8. října – Vláda v rámci krizových opatření rozhodla s účinností od 9 do 25. října o zákazu návštěv v domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem a všech odlehčovacích sociálních službách v pobytové formě. Návštěvy jsou v některých případech povoleny. Podrobnosti k dispozici ZDE 
 • 1. října – MPSV rozdělilo 21 milionů na mimořádné odměny sociálním pracovníkům v obcích. Více se dočtete v tiskové zprávě ZDE
 • 30. září – zpřístupnění formuláře pro získání přístupu do ISIN pro poskytovatele sociálních služeb, více ZDE, včetně příručky pro vyplnění - ZDE (428.3kB)
 • 25. září – vydání mimořádného opatření o povinnosti poskytovatelů sociálních služeb provádět hlášení prostřednictví systému ISIN. Podrobnosti ZDE.
 • V září 2020 Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s ICŘT a s Centrem biologické ochrany Těchonín zpracovalo interaktivní Pomůcku ke zvládnutí epidemie COVID_19 pro domovy sociálních služeb.
  Pomůcku naleznete ZDE (511.65kB)
 • 22. září MPSV připravilo doporučení pro poskytovatele vybraných sociálních služeb prevence a poradenství v terénní a ambulantní formě a to s účinností od 24. 9. 2020. Tato doporučení jsou více metodicky rozpracovaná v Doporučeném postupu č.13. Podrobnosti k dispozici ZDE (335.39kB).
 • 11. září MPSV vyhlásilo II. kolo výzvy, ve kterém mohou požádat poskytovatelé sociálních služeb o dotaci na financování zvýšených provozních výdajů v souvislosti s přijímáním karanténních, mimořádných a krizových opatření a na dorovnání výpadku zdrojů, který vznikl službám v souvislosti s přijímáním těchto opatření. Podrobnosti ZDE (229.75kB)
 • 9. září MPSV připravilo bezpečnostní opatření pro pobytové sociální služby. SEMAFOR jim pomůže řešit různá stádia epidemické situace. Tato opatření jsou více metodicky rozpracovaná v Doporučeném postupu č.12. Podrobnosti k dispozici ZDE (345.14kB).
 • 1. září s účinností od 1. 9. 2020 platí některá mimořádná a ochranná opatření, která vydalo Ministerstvo zdravotnictví
 • 21. července MPSV zveřejnilo výsledky mimořádného dotačního řízení pro rok 2020 na podporu zaměstnanců formou mimořádných odměn. Seznam poskytovatelů sociálních služeb, kteří si během 1. výzvy požádali o odměny pro své zaměstnance, naleznete ZDE.
 • 3. července vydalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření s účinností od 4. července do odvolání upravující režimová opatření v zařízeních sociálních služeb. Zavádí se povinnost nosit ochranné prostředky v týdenních stacionářích, pobytových odlehčovacích službách, v domovech se zvláštním režimem, v domovech pro seniory a pro osoby se zdravotním postižením. Dále Ministerstvo zdravotnictví stanovuje podmínky návštěv v pobytových sociálních službách (vyjma chráněného bydlení) a v odlehčovacích sociálních službách v pobytové formě.
 • 1. července  zrušilo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření s účinností od 2. července, které nařizovalo vybraným poskytovatelům sociálních služeb povinnost přijímat nové klienty do zařízení pouze na základě negativního testu na přítomnost koronaviru.
 • 29. května MPSV spustilo sběr žádostí o mimořádnou dotaci na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách.
 • 22. května byl vydán doporučený postup pro otevření denních stacionářů, týdenních stacionářů, center denních služeb, sociálně terapeutických dílen, sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením pro všechny cílové skupiny kromě osob starších 50 let. Podrobněji ZDE
 • 18. května byl vydán doporučený posup, který definuje pravidla pro nastavení režimu v zařízeních sociálních služeb tak, aby klient mohl přijímat návštěvy a tím se výrazně snížilo jeho riziko sociální izolace. Podrobněji ZDE
 • 14. května bylo aktualizováno Stanovisko MPSV k zabezpečení dalšího vzdělávání pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách v době nouzového stavu. Jeho plné znění ZDE (553.35kB)
 • 13. května MPSV vyhlásilo mimořádné dotační řízení pro rok 2020 na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19. Detaily o výzvě ZDE
 • 11. května byl vydán Doporučený postup č. 9  pro obnovení poskytování některých druhů sociálních služeb od 11. 5. 2020. (Více informací ZDE)
 • 7. května MPSV publikovalo aktualizaci Doporučeného postupu č. 5 pro ukládání pracovní povinnosti studentům pro poskytování sociálních služeb. Pracovní povinnost studentů svým usnesením zrušila vláda s platností od 11. 5. 2020
 • 4. května MPSV zveřejnilo stanovisko k zabezpečení dalšího vzdělávání pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách v době nouzového stavu ZDE a stanovisko k podmínce absolvování kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách v době nouzového stavu ZDE
 • 27. dubna byl vydán Doporučený postup pro obnovení poskytování některých druhů sociálních služeb od 27. 4. 2020
 • 24. dubna vláda schválila plán MPSV na postupné rozvolňování opatření zavedených v sociálních službách v souvislosti s COVID-19
 • 17. dubna MPSV vydalo Doporučený postup č. 7 pro COVID zóny a ochranu zaměstnanců a klientů v sociálních službách v souvislosti s onemocněním COVID-19. (Plné znění ZDE (4.49MB))
 • 9. dubna Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření pro poskytovatele sociálních služeb týkající se testování zaměstnanců na přítomnost specifických protilátek proti nemoci COVID-19.
 • 31. března Ústřední krizový štáb vydal rozhodnutí ukládající krajům neprodlenou povinnost vytvořit speciální sety ochranných prostředků, které musí být bezprostředně k dispozici všem sociálním službám, kde se u klientů či personálu objeví onemocnění COVID-19. Pro hlášení nedostatku ochranných prostředků mohou poskytovatelé sociálních služeb využít interaktivního formuláře ZDE
 • 27. března vydává Ministerstvo zdravotnictví doporučený postup pro domovy seniorů a současně mimořádné opatření, které nebylo konzultováno s Ministerstvem práce a sociálních věcí.
 • 27. března vydán doporučený postup pro zařízení soc.služeb v případě vyhlášení karantény.
 • 25. března předložen návrh zákona o některých úpravách v sociálním zabezpečení, který se týká rozšíření ošetřovného i rodinné příslušníky, kterým byla dočasně uzavřena sociální služba a pečovaly o osoby alespoň s I. stupněm příspěvku na péči.
 • 23. března se vláda dohodla na zajištění péče o děti od 3 do 10 let pro zaměstnance sociálních služeb a sociální pracovníky, aby měli vhodné podmínky pro svou práci (usnesení vlády č. 276).
 • 23. března MPSV rozjelo telefonickou podporu a pomoc lidem, kteří potřebují pomoc v sociální problematice a to na lince 1212.
 • 21. března MPSV aktualizovalo doporučený postup pro poskytovatele sociálních služeb v oblasti ukládání pracovní povinnosti studentům pro poskytování sociálních služeb.
 • 20. března Zařízení sociálních služeb mohou ČSSZ po dobu trvání nouzového stavu zasílat Žádosti o provádění výplaty dávek důchodového pojištění (tj. žádost zařízení se souhlasem klienta o výplatu důchodu do zařízení sociálních služeb) prostřednictvím svých datových schránek.
 • 18. března byl vydán doporučený postup pro poskytovatele sociálních služeb pro osoby bez domova (tj. azylové domy, nízkoprahová denní centra, noclehárny a terénní programy).
 • 16. března se vláda dohodla na zákazu vycházek mimo areál zařízení klientům některých typů pobytových služeb (usnesení vlády č. 239). Dochází též k uzavření některých typů zařízení sociálních služeb s účinností od 18. března. Zjednoduší se též administrativní proces související s poskytováním sociálních služeb, což zajistí efektivnější pokrytí nejzákladnějších potřeb klientů.
 • 15. března byl vydán doporučený postup pro terénní a pečovatelské služby.
 • 13. března byly vydány stanoviska pro poskytovatele sociálních služeb s odpověďmi na nejčastější a nejakutnější otázky.
 • 13. března se vláda dohodla (usnesení vlády č. 207) na uzavření denních stacionářů a možnosti využít při nedostatku pracovních sil studenty pro poskytování sociálních služeb.
 • 11. března odeslán dopis ministrovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi s informací, že sociální služby stále nemají pomůcky a vyčíslení potřeby ochranných pomůcek za celou ČR (soc. služby). Dopis je k přečtení ZDE.
 • 10. března byl vydán zákaz návštěv v pobytových zařízeních soc. služeb jako jsou například domovy seniorů, domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem.
 • 6. března jsme vytvořili postupy pro pečovatelské služby, aby co nejvíce mohly nakupovat a dovážet jídla pro všechny potřebné, kteří jsou doma.
 • 4. března rozhodla Bezpečnostní rada státu, že zásobování sociálních služeb bude probíhat přes kraje. A že budou zásobovány přednostně, tedy mají stejnou prioritu jako zdravotnická zařízení.
 • 3. března vytvořilo MPSV postup, jak se chovat v případě infikování klientů domova pro seniory, či pracovníků, a to ve chvíli kdy stoupl počet nakažených ze 3 na 5. MPSV pak čelilo kritice, že předbíhá situaci a vyvolává paniku. Bohužel se ukázalo, že tento pokyn byl namístě. Ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví bude tento materiál aktualizován. Jeho součástí budou jasné pokyny pro to, jak se sociální služby mají chovat při výskytu COVID19 v zařízení sociálních služeb. Opatření, které jsme rozeslali Asociaci poskytovatelů soc.služeb, krajům, zaměstnavatelům a odborům, k dispozici ZDE (1.36MB).
 • 3. března byly vydány pokyny k pracovně právním vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci v souvislosti s koronavirem.


ZPĚT NA ROZCESTNÍK

 

DOPORUČENÉ POSTUPY:

- Doporučený postup c. 0 pro poskytovatele sociálních služeb v souvislosti s epidemií COVID-19 (Plné znění ZDE (1.36MB))

- Doporučený postup č. 1 pro poskytovatele sociálních služeb v souvislosti s epidemií COVID-19 (Plné znění ZDE (462.09kB))
Odpovídá na nejčastější otázky poskytovatelů týkající se např. jak postupovat v oblasti pracovněprávních předpisů, jak nastavit preventivní opatření či kdy lze přerušit poskytování služeb.

- Doporučený postup č. 2 v souvislosti pozastavením činnosti denních stacionářů a dalších sociálních služeb (Plné znění ZDE (584.23kB))
Souhrnné informace pro poskytovatele denních stacionářů a dalších sociálních služeb, které jsou od 13.3. a 16.3. na základě usnesení vlády uzavřeny.

- Doporučený postup č. 3 pro terénní pečovatelské služby (Plné znění ZDE (365.11kB))
Vzhledem ke zvýšené poptávce hlavně u seniorů po poskytnutí stravy nebo pořízení nákupu potravin a léků, MPSV doporučuje, aby poskytovatelé pečovatelské služby se zaměřili na tyto základní činnosti, ale samozřejmě, tak aby nedošlo k ohrožení života a zdraví klientů. Své služby mohou rozšířit i pro nové klienty, a to včetně těch, kteří se nacházejí v karanténě.

- Doporučený postup č. 4 pro poskytovatele sociálních služeb pro osoby bez domova (tj. azylové domy, nízkoprahová denní centra, noclehárny a terénní programy) (Plné znění ZDE (325.7kB), aktualizováno 7. 4. 2020)
Zákaz shromažďování osob s počtem více jak 30 osob se nevztahuje na poskytování sociálních služeb, pokud takové sociální služby nebyly usnesením vlády přerušeny. MPSV doporučuje rozšířit poskytování sociální služby noclehárna na 24 hodinový provoz 7 dní v týdnu. MPSV v pobytových službách sociální prevence doporučuje měřit klientům teplotu a sledovat další příznaky onemocnění COVID-19.

Doporučený postup č. 5 pro ukládání pracovní povinnosti studentům pro poskytování sociálních služeb (Plné znění ZDE (365.1kB), aktualizováno 7. 5. 2020 – zrušeno 30. 6. 2020). Vzhledem ke zvýšené poptávce hlavně u seniorů po poskytnutí stravy nebo pořízení nákupu potravin a léků, MPSV doporučuje, aby poskytovatelé pečovatelské služby se zaměřili na tyto základní činnosti, ale samozřejmě, tak aby nedošlo k ohrožení života a zdraví klientů. Své služby mohou rozšířit i pro nové klienty, a to včetně těch, kteří se nacházejí v karanténě.

- Doporučený postup č. 7 pro COVID zóny a ochranu zaměstnanců a klientů v sociálních službách v souvislosti s onemocněním COVID-19. (Plné znění ZDE (4.49MB))

- Doporučený postup č. 8 pro pro aplikaci usnesení vlády č. 462 – obnovení poskytování některých druhů sociálních služeb od 27. 4. 2020. Je vydáván jako aplikační postup pro první krok v pátek 24. 4. 2020 vládou schváleného Plánu rozvolnění opatření přijatých v souvislosti s řešením pandemie v oblasti sociálních služeb. (Plné znění ZDE (245.85kB))
Plán rozvolnění a související vládní usnesení:
Plán rozvolnění (201.86kB)
Usnesení vlády č. 461 (126.65kB)
Usnesení vlády č. 462 (127.36kB)

- Doporučený postup č. 9 pro aplikaci usnesení vlády č. 521 - obnovení poskytování některých druhů sociálních služeb od 11. 5. 2020. Jedná se o postupné obnovení poskytování sociálních služeb Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež a Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. (Plné znění ZDE (554.68kB))

- Doporučený postup č. 10 pro aplikaci návštěv u klientů v zařízeních sociálních služeb od 25. 5. 2020 definuje pravidla pro nastavení režimu v zařízeních sociálních služeb tak, aby klient mohl přijímat návštěvy a tím se výrazně snížilo jeho riziko sociální izolace. (Plné znění ZDE (128.54kB))

- Doporučený postup č. 11 pro aplikaci pro aplikaci aktualizovaného plánu obnovení poskytování některých druhů sociálních služeb od 25. 5. 2020. Je vydáván jako aplikační postup pro otevření denních stacionářů, týdenních stacionářů, center denních služeb, sociálně terapeutických dílen, sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením pro všechny cílové skupiny kromě osob starších 50 let. (Plné znění ZDE (213.22kB))
Součástí je i k využití návrh vzoru čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Ke stažení ZDE (31.16kB) 

- Doporučený postup č. 13 - Doporučení pro poskytovatele sociálních služeb odborné sociální poradenství, raná péče, telefonická krizová pomoc, tlumočnické služby, kontaktní centra, krizová pomoc, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, terénní programy, sociální rehabilitace pro organizaci poskytování s cílem zajištění sociálních služeb v době pandemie. Postup naleznete ZDE (335.39kB)

MPSV zveřejňuje k využití příklad dobré praxe v oblasti personálního zajištění sociálních služeb z úrovně kraje. Jedná se o materiál vytvořený Královehradeckým krajem, který upravuje možnost využití mobilních/létajících týmů. Zveřejňujeme metodiku (171.8kB) a vzorové smlouvy ( ZDE (155.08kB)a ZDE (132.4kB)).

- Doporučený postup č. 15 - Pro realizaci uložení pracovní povinnosti studentům pro zajištění poskytování sociálních služeb a poskytování péče v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP). Kraj a hlavní město Praha zasílají na MPSV aktuální údaje v tabulce vždy každé pondělí s údaji za předchozí týden. S účinností od 16.12.2020 se ukončuje platnost Doporučeného postupu č. 15.

- Doporučený postup č. 16 - Doporučení pro sociální pracovníky krajských a obecních úřadů při podpoře neformálně pečujících v situaci pandemie COVID-19 (plné znění ZDE (328.53kB)).

- Doporučený postup č. 17/2020 - Doporučení pro aplikaci krizového usnesení Vlády ČR č. 1264 ze dne 30. listopadu 2020 ohledně výjimky ze zákazu návštěv na základě provedeného POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2. Postup naleznete ZDE (213.99kB)

- Aktualizovaný doporučený postup č. 18/2020 - Doporučení pro aplikaci krizového usnesení Vlády ČR č. 1370 ze dne 21. prosince 2020 ohledně umožnění vycházení klientů domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem mimo areál zařízení v době epidemie COVID-19. Postup naleznete ZDE (175.45kB)

 

ZPĚT NA ROZCESTNÍK

 

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem poskytovatelům a pracovníkům pobytových, terénních a ambulantních sociálních služeb za jejich práci. Uvědomujeme si, že právě v těchto chvílích je ještě víc důležitá než kdy dříve. Jste skvělí a vážíme si toho, co děláte!

 

ZPĚT NA ROZCESTNÍK

Poslední aktualizace: 25. 2. 2021