Informace pro sociální služby

JAK MPSV POMÁHÁ SOCIÁLNÍM SLUŽBÁM

Celou situaci monitorujeme od prvního potvrzeného případu nákazy COVID-19 v Česku. Okamžitě poté zahájilo MPSV komunikaci s Ministerstvem zdravotnictví, kraji, zaměstnavateli a dalšími partnery. Abychom ochránili klienty a personál sociálních služeb, postupně jsme podle vývoje situace v souvislosti s onemocněním COVID-19 uzavírali některé sociální služby.

Ministerstvo je s jednotlivými kraji a poskytovateli sociálních služeb neustále v komunikaci a jako jedno z mála ministerstvech připravuje a neustále aktualizuje doporučené postupy pro kraje, obce a sociální služby.

AKTUÁLNĚ

Videokonference pro zaměstnance sociálních služeb na téma Co přineslo očkování proti COVIDU-19 sociálním službám

Ve středu 1. prosince 2021 se v čase od 12:00 do 13:00 hod. bude konat videokonference pro zaměstnance v sociálních službách. Hlavním tématem této akce organizované Ministerstvem práce a sociálních věcí ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví bude problematika očkování proti onemocnění COVID 19.

Videokonference se kromě zástupců MPSV zúčastní, MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D., náměstkyně pro zdravotní péči na Ministerstvu zdravotnictví a plk. prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.

Snahou Ministerstva práce a sociálních věcí je umožnit účast na uvedené akci co největšímu počtu zaměstnanců v sociálních službách, proto bude dne 29. listopadu 2021 všem poskytovatelům sociálních služeb dle kontaktů uvedených v registru poskytovatelů sociálních služeb rozeslána pozvánka s odkazem na uvedenou on-line konferenci.

 

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Armádou ČR vypracovali dokumenty týkající se aplikace posilovací očkovací dávky proti Covid-19 a nejčastější dotazy k očkování. Více  v dokumentech ZDE (203.1kB), ZDE (129.76kB), ZDE (3.06MB) a ZDE (140.62kB).

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejňuje přehled mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví týkajících se sociálních služeb, aktuálně platných k 22. listopadu 2021. Dokument naleznete ZDE (264.04kB).

Všechna platná doporučení pro sociální služby najdete ZDE

 

Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 20. listopadu 2021 mimořádné opatření (Č. j.: MZDR 42085/2021-1/MIN/KAN) o testování zaměstnanců a OSVČ s účinností od 22. listopadu 2021. Celý text naleznete ZDE (224.36kB).

Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 18. listopadu 2021 mimořádné opatření (Č. j.: MZDR 14597/2021-5/MIN/KAN) o návštěvách ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb s účinností od 22. listopadu 2021. Podmínkou pro umožnění návštěvy je očkování/ prodělání nemoci/ 72 h starý PCR test/ 24 h starý antigenní test. V případech zřetele hodných může poskytovatel organizačním opatřením stanovit podmínky jinak. Celý text naleznete ZDE (193.45kB).

Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 18. listopadu 2021 mimořádné opatření (č.j.: MZDR 47828/2020-31/MIN/KAN) o testování obyvatel na SARS-CoV-2 s účinností od 22. listopadu 2021. Podle tohoto opatření již u vybraných poskytovatelů sociálních služeb nelze žádat o provedení antigenního testu na onemocnění covid-19 zdarma. Pojištěnci mohou požadovat zdarma pouze PCR test u poskytovatelů zdravotních služeb. Původní mimořádní opatření ze dne 22. října 2021, č.j. MZDR 47828/2020-30/MIN/KAN, bylo tímto opatřením zrušeno. Celý text naleznete ZDE (220.02kB).

Všem zaměstnavatelům na území České republiky se nařizuje zajistit pravidelné testování všech svých zaměstnanců, pomocí antigenních samotestů nebo antigenních testů prováděných poskytovatelem zdravotních služeb, a to s frekvencí jedenkrát za týden. První testování musí proběhnout nejpozději 29. listopadu 2021. Povinnost se nevztahuje na osoby očkované/ osoby, které prodělali onemocnění covid-19/ podstoupili v posledních 7 dnech PCR test nebo antigenní test, provedený zdravotnickým pracovníkem, s negativním výsledkem.

Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 27. října 2021 mimořádné opatření (č. j.: MZDR 15757/2020-61/MIN/KAN) – ochrana dýchacích cest, s účinností od 1. 11. 2021 do odvolání. Celý text naleznete ZDE

Dne 30. 8. 2021 vydalo Ministerstvo zdravotnictví Mimořádné opatření týkající se testování zaměstnanců na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 (č. j.: MZDR 32802/2021-2/MIN/KAN). Mimořádné opatření se týká domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory nebo domovů se zvláštním režimem, poskytovatelů sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě a poskytovatelů sociálních služeb v zařízení týdenního stacionáře nebo chráněného bydlení. Účinnost opatření je do 7 dnů ode vyhlášení (tj. od 1. 9. 2021 do 8. 9. 2020 zajistit první provedení testu u dotčených zaměstnanců), testování bude dále probíhat s frekvencí jednou za 7 dní.

U zaměstnanců, kteří v době provádění pravidelného vyšetření nejsou přítomni na pracovišti, se vyšetření provede v den návratu na pracoviště před nástupem k výkonu činnosti.

Antigenní testování se provádí u všech zaměstnanců, kteří přicházejí do přímého kontaktu s uživateli sociálních služeb; za zaměstnance se pro účely tohoto opatření považují i osoby vykonávající činnost ve prospěch poskytovatele na základě jiného než s ním uzavřeného pracovněprávního vztahu, včetně dobrovolníků.

Výjimky z testování:

  • Osoba absolvovala PCR test nejdéle před 72 hodinami před plánovaným antigenním testem.
  • Osoba je očkována.
  • Osoba prodělala onemocnění Covid-19 v posledních 180 dnech.

Celé znění naleznete ZDE (179.25kB)

Dne 30. 8. 2021 vydalo Ministerstvo zdravotnictví Mimořádné opatření týkající se testování klientů sociálních služeb na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 (č. j.: MZDR 32802/2021-1/MIN/KAN). Mimořádné opatření se týká domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem, poskytovatelů sociálních služeb v zařízení týdenního stacionáře a poskytovatelů sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě. Účinnost opatření je do 7 dnů ode vyhlášení (tj. od 1. 9. 2021 do 8. 9. 2020 zajistit první provedení testu u dotčených klientů), testování bude dále probíhat s frekvencí jednou za 7 dní.

Výjimky z testování:

  • Osoba absolvovala PCR test nejdéle před 72 hodinami před plánovaným antigenním testem.
  • Osoba je očkována.
  • Osoba prodělala onemocnění Covid-19 v posledních 180 dnech.
  • Osoba je v terminálním stadiu onemocnění.

Celé znění naleznete ZDE (175.98kB)

Mimořádné opatření ze dne 11. 5. 2021, kterým se stanovují podmínky pro poskytování sociálních služeb v terénní formě, s účinností od 17. 5. 2021.

  1. všechny osoby (uživatelé, zaměstnanci poskytovatele a další přítomné osoby) během poskytování sociálních služeb v terénní formě v místě bydliště nebo v místě přechodného ubytování musí používat ochranné prostředky dýchacích cest.
  2. všichni zájemci, uživatelé nebo jejich blízké osoby mají povinnost informovat příslušného poskytovatele sociálních služeb v terénní formě o výskytu příznaků onemocnění COVID-19, o nařízené karanténě nebo izolaci, nebo o zjištěném pozitivním výsledku testu, a to u zájemce, klienta nebo jeho blízké osoby.

Dokument naleznete ZDE (142.98kB).

 

PORADENSKÁ LINKA PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Provoz linky je zajištěn v pracovní dny v době od 9:00 do 17:00 hodin. Linka je určena pro poskytovatele sociálních služeb. Cílem linky je podat informace o postupech sociálních služeb v době epidemie COVID-19, o doporučeních MPSV, o SEMAFORU a dalších aktivitách MPSV vč. informací o dotačním titulu MPSV na podporu sociálních služeb. Bude také poskytovat základní kontakty, na koho se obrátit s dalšími dotazy mimo resort MPSV. Upozorňujeme, že linka nemůže poskytovat zdravotnické informace.

 

DOPORUČENÝ POSTUP PŘI VYHLÁŠENÍ KARANTÉNY

Ministerstvo práce vydalo doporučený postup při vyhlášení karantény v zařízeních sociálních služeb jako jsou domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem. Celý materiál k dispozici ZDE (1.06MB)

 

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem poskytovatelům a pracovníkům pobytových, terénních a ambulantních sociálních služeb za jejich práci. Uvědomujeme si, že právě v těchto chvílích je ještě víc důležitá než kdy dříve. Jste skvělí a vážíme si toho, co děláte!

Tornado

Informace pro sociální služby - archiv

Poslední aktualizace: 29. 11. 2021