Sociální legislativa

podle § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Uvedené zákony jsou k nahlédnutí prostřednictvím Informačního kiosku, který je umístěn v hlavní budově ministerstva (Na Poříčním právu 1/376, Praha 2) nebo v informační kanceláři v úředních hodinách.