Sociálně vyloučené lokality

Podporované sociálně vyloučené lokality nejsou jen oblasti působnosti Agentury pro sociální začleňování, ale také lokality, kde potřebnost sociálních služeb pro sociálně vyloučené obyvatele identifikuje Krajský romský koordinátor. Je možné zaslat žádost o posouzení potřebnosti ve Vaší lokalitě Krajskému romskému koordinátorovi.